KULJE KIPUA KOHTI – VOIT LÖYTÄÄ SEN MITÄ KAIPAAT JA TARVITSET  Lue lisää täältä

Puhelinaika


Keskiviikkoisin klo 8-11, seuraavaksi 7.8.2024.
020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Parisuhdeterapia - Turku

KKT Keskus Arvo tarjoaa pariterapiaa. Tältä sivulta löydät kattavasti tietoa mm. siitä, mitä parisuhdeterapia tarkoittaa, koska pariterapiaan voi ja kannattaa hakeutua ja millaista apua parisuhteeseen sen avulla voi saada. Pariterapiaan hakeudutaan hyvin erilaisissa tilanteissa, joita voivat olla niin kriisitilanteet kuin yhtä hyvin tarve kehittää parisuhdetta yhdessä ammattilaisen avulla.

Pariterapia etä- ja lähivastaanottona

KKT-psykoterapeutti, psykologi Kaarina Jorva tarjoaa parisuhdeterapiaa etävastaanotolla. Kaarinalla on syvällistä kokemusta parisuhdeasioiden kanssa työskentelystä perheneuvolasta. Kaarina on käynyt lisäksi pariterapiaan liittyviä Väestöliiton koulutuksia ja perehtynyt koulutuksen myötä Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) soveltamiseen pariterapiassa.
Varaa tästä etävastaanottoaika Kaarina Jorvalle.

KT- psykoterapeutti, psykologi Tiina Suomala tarjoaa parisuhdeterapiaa lähi- tai etätapaamisina itse maksaville tai vakuutusasiakkaille. Hänellä on integratiivinen paripsykoterapian koulutus (30 op), ja hän on perehtynyt myös kognitiivisen terapia ratkaisukeskeisiin ja HOT- menetelmiin parisuhdeohjauksissa.
Tiinan osaamisaluetta on myös mm. työn ja muun elämän yhteensovittamisen haasteet ja vuorovaikutuksen haasteet. Hän on tehnyt paljon sovitteluja ja yhteistyönohjauksia työyhteisöissä.

Tiinan esittely löytyy tästä linkistä     Vapaita aikoja voi tiedustella tiina.suomala@kktarvo.fi

 

Pariterapia auttaa monenlaisissa parisuhteen haasteissa

Pariterapiaan hakeudutaan hyvin erilaisissa tilanteissa. Toisilla haasteet ovat jatkuneet pitkään ja esimerkiksi riidat ovat repiviä ja toistuvia. Toisissa suhteissa ei välttämättä ole akuutteja riitoja, mutta pariskunnasta saattaa tuntua, että he eivät voi suhteessa yksilönä tai parina hyvin. Joskus huoli herää siitä, että osapuolet kokevat etääntymistä toisistaan ja kommunikaatio suhteessa on vähäistä. Myös läheisyyteen ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat voivat mietityttää.

Osa pareista hakeutuu pariterapiaan akuutin kriisin seurauksena. Taustalla voi olla mielenterveys- tai päihdeongelmia, uskottomuutta tai toisen osapuolen halu erota. Eroprosessin työstämiseen ja pohdintaan haetaan apua siis myös pariskuntana. Toiset lähtevät selvittämään, onko halua vielä yrittää suhteessa ja hakevat tähän pohdintaan ulkopuolista apua.

Parisuhdekriisi tai parisuhteen kehittäminen – hyviä syitä hakea apua

Jokainen pari itse määrittää, miten kuvaavat parisuhteen tilannetta. Usein sanotaan, että parisuhde on kriisissä silloin, kun tilanne on parin välillä kärjistynyt ja aiheuttaa molemmille tai toiselle osapuolelle selvää, poikkeavan voimakasta psyykkistä kuormitusta.

Ei ole kuitenkaan mitään yleistä ohjetta, milloin pariterapiaan on aiheellista hakeutua, eikä parisuhdekriisi ole ainoa tilanne, mihin hakea apua. Toiset esimerkiksi haluavat pohtia omassa parisuhteessa kehittymistä yksilöinä ja saada työkaluja suhteen parempaan toimimiseen ilman selkeää parisuhdekriisiä.

Parisuhteen ongelmiin ja haasteisiin, millaisiin tahansa, voi hakea apua missä vaiheessa vain.

Mitä pariterapiassa tapahtuu?

Pariterapiassa pyritään selvittämään, mikä on keskeinen ongelma, miksi vastaanotolle on hakeuduttu. KKT-keskus Arvossa pareja vastaanottaa aina yksi terapeutti pariskuntaa kohden. Tapaamisella pyritään luomaan turvallinen ja salliva ilmapiiri, jotta kummankin osapuolen näkemykset tulisivat kuulluksi. Alussa selvitetään myös, kumman osapuolen aloitteesta terapiaan on tultu ja miten osapuolet kokevat tilanteen.

Terapeutti jakaa tarvittaessa puheenvuoroja. On myös tärkeää, että asiakkaat antavat terapeutille luvan keskeyttää tilanteen, jos esimerkiksi tunteet pääsevät voimakkaasti vallalle ja sen johdosta syntyy keskustelun kulkua häiritsevää käyttäytymistä (huutamista, päälle puhumista, syyttelyä tai kritisointia).

Terapeutti ei ole kummankaan puolella, eikä hänellä ole tarvetta löytää syyllisiä tai osoittaa toisen olemista väärässä. Terapeutin keskeisenä pyrkimyksenä on helpottaa pariskunnan välistä kommunikaatiota, jotta asioita voidaan käsitellä.

Työskentelylle on hyvä asettaa tavoitteita ja suunnitella alustavasti terapian kestoa ja tapaamistiheyttä. Mikäli jompikumpi osapuoli on saapunut tapaamiseen epäilevin mielin, vastahankaisesti tai pakotettuna, häneltä tiedustellaan tapaamisen lopussa tuntemuksia ja halukkuutta jatkaa pariterapiaa vaikka tapaaminen kerrallaan. Työskentelyyn voi sisältyä erilaisten harjoitusten tekemistä vastaanotolla tai kotitehtävänä. Nämä harjoitukset mietitään aina tapauskohtaisesti ja asiakkaan suostumuksella.

Entä jos toinen osapuoli ei halua parisuhdeterapiaan?

Aina pariterapiaan hakeutuminen ei ole itsestään selvää molemmille osapuolille. Joskus puheyhteys voi olla tulehtunut tai toinen osapuoli kokee vahvemmin tarvetta purkaa ongelmia pariterapeutin avulla, kun toista osapuolta se saattaa arveluttaa.

Pariterapiaan saatetaan tulla hyvin jännittyneinä, koska ei tiedetä mitä pariterapiassa tapahtuu. Voi myös olla niin, että toista on uhattu esim. erolla, jos ei suostu tapaamiseen. Siksi alussa yleensä selvitellään myös, kenen aloitteesta pariterapiaan on tultu ja minkälaisia ajatuksia tai tunteita tilanteeseen liittyy.

On suuri askel – erityisesti osapuolelle, joka ei tehnyt aloitetta – että on valmis kokeilemaan, mitä pariterapia on. Käynnin lopussa kysytään, miltä tapaaminen on vaikuttanut ja voisiko asiakas olla halukas tulemaan seuraavalle käynnille. Pariterapeutille voi tuoda omia ajatuksiaan ja tunteitaan tilanteesta täysin rehellisesti esille ja epäilevienkin ajatusten kanssa voi lähteä tutkiskelemaan, voisiko pariterapiasta olla itselle hyötyä.

Apua parisuhteeseen myös yksilöterapian kautta

Jos parisuhteen toinen osapuoli ei halua aloittaa parisuhdeterapiaa mutta itse koet silti että ulkopuolinen ammattiapu olisi tarpeen, voi pariterapian hyvin aloittaa yksilöterapiana. Parit voivat olla kriisin tai ongelman käsittelyssä vielä eri vaiheessa ja yhteinen työskentely voi olla ajankohtaista vasta myöhemmin. Aloittamalla yksilöterapian voit saada kaivattua helpotusta ja ulkopuolista apua ongelman käsittelyyn sekä uusia näkökulmia ja työkaluja lähestyä tilannettanne käytännössä.

Yksilöterapiaan Arvoon voi hakeutua itse maksaen tai vakuutuksen korvaamana lyhytterapiana.

Pariterapian suuntaukset KKT Keskus Arvossa

KKT-keskus Arvossa pariterapiakäynneillä on käytössä sekä Hyväksymis- ja omistautumisterapian (kuuluu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan) ja Tunnekeskeisen pariterapian elementtejä.

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT)

Hyväksymis- ja omistautumisterapian avulla pyritään lisäämään hyväksyntää liittyen vaikeisiin tunteisiin, ajatuksiin tai kehontuntemuksiin. Pari tulee tietoiseksi asioista, jotka altistavat heidät tuntemaan tiettyjä tunteita tai ajatuksia ja sitten havainnoidaan näiden vaikutusta omaan käyttäytymiseen.

Työskentelyyn liittyy myös keskeisesti parisuhteen arvojen läpikäyminen ja miten käyttäytymisen tasolla voisi kulkea kohti näitä itselle tärkeitä asioita. Harjoitusten avulla tullaan myös tietoisemmaksi siitä, millainen käyttäytyminen vie poispäin itselle tärkeistä asioista suhteessa. Parit saavat konkreettisia keinoja, joiden avulla he pystyvät tunnistamaan ja hyväksymään tunteet ja säätelemään niitä paremmin.

Tunnekeskeinen pariterapia

Tunnekeskeisen pariterapian tavoitteena on lujittaa parin keskinäistä tunnesuhdetta ja lisäämään luottamusta ja turvallisuutta. Terapia toteutetaan suunnitelmallisesti ja paria autetaan tunnistamaan ja pysäyttämään negatiivisen vuorovaikutuksen kehä ja siinä ilmenevät ei-rakentavat reagointitavat (syyttely, kritisointi, halveksunta ja vaikeneminen). Terapiassa pyritään siihen, että pari saa korjaavia tunnekokemuksia toistensa kanssa (Väestöliitto, 2021).

Pariterapiaa käytetään myös yksilöllisten ongelmien hoidossa. Tunnekeskeisen pariterapian on osoitettu olevan hyötyä mm. traumaoireiden vähentämisessä (Dalton ym. 2013).

Mitä pariterapia maksaa?

KKT-keskus Arvossa (Turku) pariterapian hinta on 180-200€/ 90 min (itsemaksavat asiakkaat, vakuutusasiakkaat erillisen hinnaston mukaan).


Käyntikerrat määräytyvät asiakkaan toiveiden mukaisesti. Yleensä 5 kerran parisuhdeterapialla saadaan apua parisuhteeseen ja sen akuuteimpiin ongelmiin, mutta aloittaa voi myös yksittäisillä kerroilla, tai sopia pidempikestoisesta pariterapiasta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää