KULJE KIPUA KOHTI – VOIT LÖYTÄÄ SEN MITÄ KAIPAAT JA TARVITSET  Lue lisää täältä

Puhelinaika


Keskiviikkoisin klo 8-11.
020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiiviset psykoterapiat ovat psykologisia hoitomuotoja, joissa terapiatyöskentelyn ensisijaisina kohteina ovat haitallinen ajattelu ja uskomukset sekä hankalaksi koetut tunteet ja käyttäytyminen. Tavoitteena on lisätä oivallusta ja psykologista joustavuutta sekä aikaansaada konkreettista muutosta asiakkaan toiminnassa. Kognitiivisten psykoterapiamenetelmien vaikuttavuudesta on runsaasti näyttöä useiden mielenterveyshäiriöiden ja -ongelmien, mm. masennuksen, ahdistuksen, syömishäiriöiden, persoonallisuushäiriöiden ja parisuhdeongelmien hoidossa.

Kognitiivisessa terapiassa sovelletaan kognitiivisia ja käyttäytymisterapeuttisia tekniikoita yhdessä uusimpien tietoisuustaito-, dialektisten ja hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisten lähestymistapojen kanssa. Terapiamuotoja kognitiivisessa viitekehyksessä ovat perinteisen kognitiivisen terapian lisäksi mm. skeematerapia, hyväksymis- ja omistautumisterapia, mindfulness-pohjainen kognitiivinen psykoterapia ja myötätuntosuuntautunut terapia. Psykoterapiat voivat olla pitkiä, 1-3 vuoden mittaisia kuntoutuksia tai lyhyempiä jaksoja. Työskentely perustuu keskustelun ja yhdessä tutkimisen ohella välitehtäviin, käyttäytymis- ja tietoisen läsnäolon harjoitteluun sekä mielikuvatekniikoihin.