Telefonkontakt


på onsdagar kl. 8-11

020 735 4750

Online tidsbokning


Tidsbokning online för kunder som betalar själva (inte för FPA:s rehabiliterande psykoterapi).

Kontakt

Du kan fråga om lediga tider med vårt formulär

Kognitiv psykoterapi

Kognitiv psykoterapi är en inriktning inom psykoterapi där behandlingen i första hand fokuserar på  skadliga tankar och övertygelser samt svårhanterade känslor och beteende. Målet är ökad insikt och psykologisk flexibilitet samt konkreta förändringar i klientens funktionsförmåga. Det finns rikligt med bevis för effekten av kognitiva behandlingsmetoder inom flera störningar och problem av psykologisk karaktär, så som depression, ångest, ätstörningar, personlighetsstörningar och parförhållandeproblematik.

Inom kognitiv terapi tillämpas kognitiva och beteendeterapeutiska tekniker tillsammans med de nyaste tillvägagångssätten inom medvetenhetsförmågor, dialektisk-, samt acceptans- och åtagandeterapi. Terapiformerna inom den kognitiva förhållningsramen är förutom den traditionella kognitiva terapin bland annat schematerapi, acceptans- och åtagandeterapi, mindfulness baserad kognitiv terapi och terapi inriktad på medkänsla. Psykoterapierna kan vara långa, 1-3 års rehabiliteringar eller kortare avsnitt. Arbetet grundar sig på diskussion, uppgifter vid sidan om det gemensamma undersökandet samt beteendeövningar, övningar i medveten närvaro och visualiseringstekniker.