Telefonkontakt


på onsdagar kl. 8-11

020 735 4750

Online tidsbokning


Tidsbokning online för kunder som betalar själva (inte för FPA:s rehabiliterande psykoterapi).

Kontakt


Du kan fråga om lediga tider med vårt formulär

Våra terapeuter tar hand om dig. Vi tar hand om våra terapeuter.

Arvo är ett terapicenter med inriktning på kognitiv beteendeterapi (KBT) samt kognitiv terapi, där både psykoterapeuter och psykologer håller mottagning. Arvo erbjuder pålitlig, effektiv och evidensbaserad psykoterapeutisk behandling. Som professionsutövare inom branchen kan du beställa skolning och arbetshandledning av oss. För dig som fungerar som psykoterapeut, erbjuder vi utomstående omständigheter för mottagning och utveckling av dina kunskaper inom vår uppmuntrande gemenskap.

Vad innebär Kognitiv Beteendeterapi?

Kognitiv beteendeterapi är en terapi-inriktning som kännetecknas av organiserat, mål- och klientcentrerat arbete. Arbetet är utöver detta aktivt och pedagogiskt inriktat. Ett grundläggande antagande inom inriktningen är att mänskligt beteende uppstår inom växelverkan mellan människans genetik och omgivning. Denna växelverkan innefattar också tankar, känslor, beteende och fysiologiska förnimmelser som även sinsemellan befinner sig i kontinuerlig växelverkan.

Fokusera på dina klienter, vi tar hand om resten.

Som terapeut på arvo får du tillgång till våra prydliga utrymmen, samt tjänster gällande tidsbokning, fakturering och allt där emellan. Därtill får du kamratligt stöd av en mångkunnig arbetsgemenskap samt möjlighet att delta i regelbundna utbildningar som utvecklar ditt kunnande inom fältet. Låter det bra?