Telefonkontakt


på onsdagar kl. 8-11

020 735 4750

Online tidsbokning


Tidsbokning online för kunder som betalar själva (inte för FPA:s rehabiliterande psykoterapi).

Kontakt

Du kan fråga om lediga tider med vårt formulär

FPA:s rehabiliterande psykoterapi

Du kan komma till Arvos psykolog- och psykoterapeutmottagning på egen bekostnad. Då träffar du ofta psykologen eller psykoterapeuten 5–15 gånger. Du kan även söka dig till Arvo med FPA:s stöd för rehabiliterande psykoterapi (se nedan) eller genom en försäkring.

Individuell psykoterapi som stöds av FPA är individuell psykoterapeutisk rehabilitering. Rehabiliteringen sker veckovis och en terapisession varar i 45 minuter. När du letar efter en psykoterapeut bör du träffa psykoterapeuten på ett introduktionsbesök innan du påbörjar själva rehabiliteringen.

Alla våra psykoterapeuter är godkända av FPA och Valvira. Våra terapeuter har kognitiv inriktning eller kognitiv beteendeterapi-inriktning (KBT, CBT) och är specialiserade på psykoterapeutisk rehabilitering av barn, unga och vuxna. Du kan få rehabiliteringsstöd för psykoterapi från FPA. Det kräver ett läkarutlåtande i ärendet.

Pris för psykoterapi


Individuell psykoterapi kostar 82–105 euro/45 min. Eventuell FPA-ersättning för besöket är 57,60 euro. På KBT-centret Arvo behöver du inte själv söka ersättning från FPA, utan våra psykoterapeuter sköter det. Du som kund betalar bara självriskdelen för besöket.

Tid kan bokas via nätet om besöket sker på egen bekostnad (dvs. inte till FPA:s rehabiliterande psykoterapi). Besöket kostar då 85-105 euro/45 min.

Besöken faktureras en gång per månad och en expeditionskostnad på 6 euro tillkommer.