KULJE KIPUA KOHTI – VOIT LÖYTÄÄ SEN MITÄ KAIPAAT JA TARVITSET  Lue lisää täältä

Puhelinaika


Keskiviikkoisin klo 8-11, seuraavaksi 7.8.2024.
020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Hyväksymis- ja omistautumis­terapia – Kolmannen aallon kognitiivista käyttäytymisterapiaa

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) edustaa uusinta kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntausta. Sen vaikuttavuus on osoitettu yli sadassa tutkimuksessa ja se on yksi nopeimmin leviävistä terapiasuuntauksista maailmalla tällä hetkellä.

HOT:issa on kaksi päämäärää. Niistä ensimmäinen on auttaa elämään elinvoimaista, rikasta ja merkityksellistä elämää. Tämän tavoitteen tukemiseksi ensin selkiytetään, mitä asiakas pohjimmiltaan haluaa elämältään, mikä on hänelle tärkeää ja merkityksellistä. Tätä kutsutaan arvojen kirkastamiseksi.

Toinen päämäärä on opettaa taitoja, jotka auttavat käsittelemään epämiellyttäviä tai tuskallisia ajatuksia ja tunteita uudella tavalla. Näitä taitoja kutsutaan tietoisuustaidoiksi (mindfulness) ja ne auttavat keskittymään nykyhetkeen avoimesti ja sallivasti. Niiden avulla voi oppia huomaamaan ajatukset ajatuksina ja tunteet tunteina, jolloin niiden vaikutusvalta pienenee.

HOT:in seurauksena on mahdollista kohdata jopa kaikkein vaikeimmat ajatukset, tunteet, mielihalut, muistot ja kehon tuntemukset (kipu mukaan lukien) ilman, että ne saavat ylivaltaa. Kun tätä taitoa oppii, voi katkaista negatiivisten, itseä vahingoittavien käyttäytymistaipumusten ketjun, josta on voinut kärsiä vuosikausia. Taitojen kehittymisen myötä voi päästää irti haitallisista sisäisistä säännöistä ja uskomuksista, nousta omien pelkojensa yläpuolelle ja muuttaa omaa lähestymistapaa elämää kohtaan.

Tämä terapiasuuntaus on tuonut mukanaan aivan uudenlaisia hoitomenetelmiä, mutta se soveltaa myös monia perinteisen kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä kuten altistusta, käyttäytymisen aktivointia, ongelmanratkaisutaitoja ja sosiaalisten taitojen harjoittelua.

Hyväksymis- ja omistautumisterapiaa käytetään mm. ahdistuneisuuden, masennuksen, kipupotilaiden, stressi- ja unettomuusongelmien, parisuhdeongelmien, päihdeongelmien, vihaisuuden ja psykoosien hoidossa.