KULJE KIPUA KOHTI – VOIT LÖYTÄÄ SEN MITÄ KAIPAAT JA TARVITSET  Lue lisää täältä

Puhelinaika


Keskiviikkoisin klo 8-11, seuraavaksi 7.8.2024.
020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Ryhmäterapia

Psykoterapiaa voidaan toteuttaa myös ryhmässä ja sen on todettu tutkimuksissa olevan yhtä tehokasta kuin yksilöpsykoterapian. Ryhmäterapia sopii monenlaisten mielenterveyden, fyysisen tai sosiaalisten haasteiden käsittelyyn. Yksilöterapiaan verrattuna ryhmäterapian etuja ovat osallistujien mahdollisuus saada vertaistukea ja oppia toisten kokemuksista sekä sen edullisuus.

Ryhmäterapia Arvossa

Psykoterapiaryhmässä käytetään kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä ryhmämuotoon sovellettuna. Tyypillisesti psykoterapiaryhmässä on 4-8 osallistujaa, ryhmät ovat luottamuksellisia ja ne vaativat sitoutumista koko ryhmän ajaksi. Ryhmäterapia sopii henkilöille, joilla on esimerkiksi itsetunto- tai jaksamisvaikeuksia, haasteita tunteiden säätelyssä, masennusta, ahdistuneisuutta, pakko-oireita, terveyteen liittyvää ahdistusta, pelkoja, epävarmuutta tai ristiriitoja ihmissuhteissa. Jokaisessa ryhmässä on määritelty vielä tarkemmin kenelle ne sopivat. Arvon kokeneet psykoterapeutit ohjaavat ryhmäprosessia taitavasti ja kykenevät luomaan ryhmään turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin, minkä ansiosta omien kokemusten ja tunteiden jakaminen helpottuu.

Tutustu alkaviin ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan!

Lyhytpsykoterapiaryhmä Tampereella keväällä 2024

Hinta 520€


6 ryhmätapaamista Tampereella huhti-kesäkuussa 2024 tiistaisin klo 16-17.30.

Tässä ryhmässä harjoitellaan tunnistamaan ja säätelemään vaikeita tunteita. Ryhmä sopii niille, joilla on lieviä tai keskivaikeita ongelmia mielialan tai ahdistuneisuuden kanssa, haasteita tunteiden säätelyssä, kuten esimerkiksi pelkoja, paniikkioireita, sosiaalisten tilanteiden jännitystä, pakko-oireita, masennusta tai terveyteen liittyvää ahdistusta.

Ryhmä perustuu kognitiivisen käyttäytymisterapian hoitomalliin, jossa keskitytään ahdistuneisuushäiriöiden ja mielialaoireiden taustalla oleviin prosesseihin, jotka ovat näissä häiriöissä samankaltaisia. Tavoitteena on auttaa asiakkaita ymmärtämään ja tunnistamaan tunnekokemuksiaan sekä reagoimaan niihin joustavammin. Uusi joustavampi reagointitapa vähentää epämiellyttävinä koettujen tunteiden voimakkuutta ja esiintymistiheyttä, joka puolestaan helpottaa psyykkisiä oireita. Tässä hoitomallissa yhdistetään kognitiivisen psykoterapia ja käyttäytymisterapian menetelmiä sekä tietoisuustaitoharjoittelua.

Jokaisella ryhmätapaamisella on oma aihe, johon perehdytään yhdessä keskustellen ja tekemällä harjoituksia. Tapaamiskertojen välillä asiakkaat vahvistavat ryhmässä opittuja taitoja harjoittelemalla itsenäisesti kotitehtäväohjeistuksen mukaisesti.

Hinta 520€

Sisältö:

  • Alkuhaastattelussa arvioidaan tilannettasi ja onko ryhmä sinulle sopiva (lähi/etä)
  • Ryhmätapaamiset 6 x 90min lähitapaamisina
  • Yksilötapaaminen (lähi/etä) ryhmän päättymisen jälkeen, jonka tarkoitus on vielä auttaa yksilöllisen jatkosuunnitelman tekemisessä

Ryhmään otetaan 5-6 henkilöä alkuhaastattelun perusteella, ryhmä vaatii sitoutumista koko ryhmän ajaksi.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: katja.sillman@kktarvo.fi