KULJE KIPUA KOHTI – VOIT LÖYTÄÄ SEN MITÄ KAIPAAT JA TARVITSET  Lue lisää täältä

Puhelinaika


Keskiviikkoisin klo 8-11.
020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Laadukkaat ja monipuoliset psykologin tutkimukset

Psykologin tutkimuksella voidaan selvittää huolia, joita perheellä, päiväkodilla tai koululla on lapsen tai nuoren kehityksessä. Esimerkiksi oppimisvaikeudet, keskittymisvaikeudet, autismiepäilyt, tunne-elämän haasteet tai käytösongelmat. Psykologin tutkimuksella voidaan myös selvittää lapsen kehitystasoa neuvolaiässä tai lapsen kouluvalmiutta. Tutkimuskokonaisuus ja käytettävät psykologiset testit suunnitellaan aina yksilöllisesti juuri lapsen tai nuoren tilanteeseen soveltuviksi. Alla olevat tutkimusten laajuudet ja hinnat ovat suuntaa antavia.

KKT-keskus Arvon tarjoamat psykologipalvelut

Psykologin suppea tutkimus (Hinta 780€)

Sisältyy 1-2 tutkimustapaamista, oleelliset verkostohaastattelut ja palautekeskustelu. Hintaan sisältyy myös virallinen psykologin lausunto tutkimuksesta. 

Esimerkkitutkimus: Neuvolatutkimus, jossa arvioidaan lapsen ajankohtainen kognitiivinen ja kokonaiskehityksen taso. Lisäksi voidaan arvioida tarve psykiatriselle, neurologiselle tai foniatriselle lisäarviolle ADHD:n, autismin tai kielellisen erityisvaikeuden suhteen.

Käytetyt tutkimusmenetelmät: kognitiivinen perustestistö, neuvolan taustatietoihin tutustuminen, oleelliset neurologiset seulontalomakkeet, vanhempien ja esikoulun haastattelu, tutkittavan suppea haastattelu.

 

Psykologin perustutkimus (Hinta 980€)

Sisältyy 3-4 tutkimustapaamista, oleelliset verkostohaastattelut ja palautekeskustelu. Hintaan sisältyy myös virallinen psykologin lausunto tutkimuksesta.

Esimerkkitutkimus: Koulupsykologin tutkimus, jossa arvioidaan lapsen ajankohtainen kognitiivinen taso, kokonaiskehityksen taso, lukuvalmiudet ja lukutaito, sekä tarve psykiatriselle tai neurologiselle lisäarviolle ADHD:n tai autismin suhteen.

Käytetyt tutkimusmenetelmät: kognitiivinen perustestistö, syventävät kognitiiviset testit, koulun ja kouluterveyden taustatietoihin tutustuminen, oleelliset neurologiset seulontalomakkeet, vanhempien ja opettajan haastattelu, tutkittavan haastattelu.

 

Psykologin laaja tutkimus (Hinta 1280€)

Sisältyy 3-4 tutkimustapaamista, oleelliset verkostohaastattelut ja palautekeskustelu. Hintaan sisältyy myös virallinen psykologin lausunto tutkimuksesta.

Esimerkkitutkimus: Psykiatrin lähetteellä tehty psykologin tutkimus, jossa tutkitaan kognitiivinen taso, kokonaiskehityksen taso, tehdään erotusdiagnostinen neuropsykologinen selvittely esimerkiksi ADHD:n ja autismipiirteisyyden suhteen, arvioidaan persoonallisuus ja tunne-elämän pulmien taustalla vaikuttavat haavoittuvuustekijät, sekä arvioidaan psykoterapiavalmiutta ja sopivaa psykoterapeuttista suuntausta.

Käytetyt tutkimusmenetelmät: kognitiivinen perustestistö, syventävät kognitiiviset testit, terveydenhuollon taustatietoihin tutustuminen, erotusdiagnostiikan kannalta oleelliset neurologiset seulontalomakkeet, vanhempien ja opettajan haastattelu, tutkittavan laaja ja syvällinen haastattelu.

 

Autismikirjon diagnostinen tutkimuspaketti

ADOS-tutkimus 900€

ADI-R-haastattelu 900€

Autismikirjon diagnostinen tutkimuspaketti (ADOS & ADI-R) 1600€

Käytetyt tutkimusmenetelmät: KKT-keskus Arvossa on käytössä autismidiagnostiikan ”kultainen standardi” eli ADOS 2-menetelmä, jota tukee tärkeä apuväline, tutkittava kehityshistorian hyvin tuntevan aikuisen haastattelu (ADI-R).

 

Muiden psykologin arvioiden hinnasto

Psykologin tekemä alkuarvio 130€/60min.

Aikuisen ADHD-diagnostinen tutkimus 980€.

 

Muiden psykologipalveluiden hinnasto

Vanhempainohjaus 120-180€ / 60-90min

Psykologin hoidolliset käynnit 100-130€ / 45-60min

Psykologin osallistuminen hoito- tai koulukokoukseen etänä: 180€/tunti.

Psykologin muokattu lausunto (Esimerkiksi psykiatrinen lausunto muokattuna koulua varten): 150€.

 

Voit lukea täältä lisätietoja tutkimuksista.

  

Psykologitutkimusten vastaava psykologi

KKT-keskus Arvolla psykologitutkimusten laadusta ja käytännöistä vastaa psykologi Joni Martikainen. Jonilla on kokemusta sadoista laaja-alaisista psykologin tutkimuksista psykiatrian, kouluterveydenhuollon ja neuvolaterveyden puolelta. Jonin tehtävänä on varmistaa, että Arvon lähestymistapa psykologin tutkimuksiin on aina viimeisimpään tutkimusnäyttöön ja Käypä hoito-suosituksiin perustuvaa. Joniin saat yhteyden sähköpostilla: joni.martikainen@kktarvo.fi