KULJE KIPUA KOHTI – VOIT LÖYTÄÄ SEN MITÄ KAIPAAT JA TARVITSET  Lue lisää täältä

Puhelinaika


Keskiviikkoisin klo 8-11.
020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Lasten ja nuorten psykologi- ja psykoterapiapalvelut - Helsingissä ja etäyhteydellä

Nuorten ja lasten psykologi- ja psykoterapiapalvelut auttavat perheitä monissa kasvun ja kehityksen yksilöllisissä haasteissa. Lasten ja nuorten Arvon psykologit ja psykoterapeutit palvelevat Helsingin Hämeentiellä sekä etäyhteydellä mihin päin maailmaa tahansa. Ota yhteyttä niin keskustellaan yhdessä lisää.


Olemme perheenne tukena ja apuna esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa:

 • Lapsen tai nuoren käytösongelmat
 • Lapsen tai nuoren oppimisvaikeudet ja keskittymisvaikeudet
 • Kouluvalmius ja sen selvittäminen
 • Koulukieltäytyminen tai runsaat poissaolot
 • Raivokohtaukset tai muut lapsen käytösongelmat
 • Ahdistuneisuus, alakuloisuus, mielialahaasteet, masennus
 • Uniongelmat
 • Pelot
 • Pakkoajatukset tai erilaiset rituaalit, kuten pakonomainen käsien pesu
 • Kaverisuhteiden pulmat
 • Valikoiva puhuminen
 • Syömishäiriö
 • Muut kasvun ja kehityksen haasteet lapsilla tai nuorilla

Lasten ja nuorten Arvosta saat luotettavia, vaikuttavia ja tieteelliseen tutkimukseen perustuvia lasten ja nuorten psykologin palveluita ja psykoterapiahoitoa.

Yksilöllistä apua perheille ensikäynnistä alkaen

Meillä Arvossa jokainen perhe, lapsi ja nuori kohdataan yksilönä ja selvitetään, voisiko vaikeuksien taustalta löytyä neuropsykiatrisia pulmia, kuten tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauksen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita. Samalla tarjoamme perheille ohjausta ja neuvoja arkeen.

Arvossa nuorten ja lasten psykologi- ja psykoterapiapalveluihin kuuluvat:

 • Psykologin suppeat/laajat tutkimukset
 • Psykologin hoidolliset käynnit
 • Erikoispsykologin tutkimukset
 • Vanhempainohjaus
 • Autismikirjon diagnostiset tutkimukset ja hoito
 • Nuorten ja lasten psykoterapia (KKT ja kognitiivinen)

Kerromme kaikista palveluistamme tarkemmin alempana tällä sivulla.

Ensikäynnistä alkaen saatte ammattilaisen tueksenne selvittämään, mistä palveluistamme olisi perheellenne tällä hetkellä eniten hyötyä. Keräämme tärkeimmät esitiedot ja jäsennämme tuen ja ohjauksen tarvetta. Ohjaamme perhettä tarkoituksenmukaisiin palveluihin ja annamme ensitietoa mielenterveyspalveluista, niiden saatavuudesta sekä eri mahdollisuuksista (julkinen terveydenhuolto ja yksityinen). Varaathan uutena asiakkaana itsellesi ensikäynnin, ja siitä voimme lähteä selvittämään perheenne tarpeita yksilöllisesti. Jos etsit itsellesi Kelan tukemaa pitkäaikaista psykoterapeuttia, ole terapeutteihin suoraan yhteydessä sähköpostitse.

Lasten ja nuorten psykoterapia- ja psykologipalveluja tarjoamme Helsingin Arvossa sekä etäyhteydellä kaikkialle Suomeen ja ulkomaille. Etänä pystymme toteuttamaan vanhempainohjauksen, konsultaation sekä psykologin ja psykoterapeutin käynnit. Käytämme etäpalveluissa suojattua Teams-yhteyttä.

Varaa aika ensikäynnille

Milloin kannattaa hakeutua psykologille lapsen tai nuoren kanssa?

Vanhempi voi varata ajan lapselle tai nuorelle kaikissa tilanteissa, joissa on itse huolestunut lapsen tai nuoren hyvinvoinnista. Psykologin vastaanotolle ei myöskään tarvita lähetettä, mikäli on mahdollisuus maksaa käyntikerta itse.

Lasten ja nuorten psykologi kannattaa nähdä rautaisena perheen hyvinvointivalmentajana, eikä ongelmien tarvitse olla isoja, ennen kuin niihin haetaan ulkopuolista apua ja tukea.

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että psykologisia ongelmia hoidettaessa mitä aikaisemmin tilanteisiin puututaan ja niihin haetaan apua, sen nopeammin ja helpommin asiat myös hoituvat. Lasten ja nuorten Arvon toimintaperiaatteisiin ja arvoihin kuuluu, että jokaiselle asiakkaalle tarjotaan hänen tarvitsemaansa hoitoa, tavoitteet määritellään yksilöllisesti ja terapia osataan myös lopettaa tehokkaasti, kun sille ei nähdä enää tarvetta.

Palvelumme lapsille, nuorille ja perheille

Seuraavaksi avaamme tarkemmin palvelujamme perheille Lasten ja nuoren Arvossa. Voit aina ottaa meihin yhteyttä ja kysyä lisää. Palvelujen hinnat löydät sivun lopusta.

Ensikäynti

Lasten ja nuorten Arvon tuen ja avun saaminen alkaa ensikäynnin varaamisella, jonka voi tehdä nettiajanvarauksesta tai lähettämällä sähköpostia psykologipalvelut@kktarvo.fi. Ensikäynti voidaan toteuttaa Helsingin toimipisteessä tai etänä. Ensikäynnillä keskustellaan yhdessä lapsen, nuoren tai perheen huolesta. Asiantuntijan arvion perusteella tehdään jatkosuunnitelma. Ensikäynnillä pyrimme auttamaan perhettä navigoimaan läpi sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon palveluverkoston ja siten nopeuttamaan hoitoon pääsyä, jos sitä tarvitaan. Ensikäynnillä kanssasi keskustelee psykologian ammattilainen, joka pystyy yhdellä käynnillä antamaan konsultaatiota, vinkkejä ja ensiapua kotiin.  Älä varaa ensikäyntiä, jos etsit HUSin palvelusetelien tuottajaa, pitkäaikaista Kelan psykoterapiaa tai tietyn psykoterapeutin asiakaspaikkaa. Ole silloin yhteydessä suoraan psykoterapeutteihin, esim. sähköpostilla.

Varaa aika ensikäynnille

Psykologin suppea/laaja tutkimus

Psykologin tutkimuksella voidaan selvittää huolia, joita perheellä, päiväkodilla tai koululla on lapsen tai nuoren kehityksestä, esimerkiksi:

 • Lapsen käytösongelmat ja keskittymisvaikeudet koulussa tai kotona
 • Lapsen oppimisvaikeudet ja koulun tukitoimien tarve (esim. alaspäin eriyttäminen, eli tuki ja helpotetut yksilölliset tehtävät)
 • Lahjakkuuden tutkiminen ja koulun tukitoimien tarve (esimerkiksi ylöspäin eriyttäminen eli oppimateriaalien räätälöinti tapauksessa, jossa perusmateriaali ei tarjoa tarpeeksi haasteita)
 • Kouluvalmius, eli soveltuvuusarviot liittyen koulun aloittamiseen vuotta aiemmin tai tukitoimien tarve

Lasten tai nuorten psykologin tutkimus sisältää kognitiivisten taitojen perustason kartoituksen ja tilannekohtaisesti luki-, kirjoitustaidon tai matemaattisten valmiuksien arvioinnin. Tutkimus sisältää aina taustatietojen kartoituksen, lapsen tai nuoren toiminnan havainnoinnin tehtävätyöskentelyssä ja kirjallisen yhteenvedon tai lausunnon tiettyä tarkoitusta varten. Tutkimuskokonaisuus ja käytettävät psykologiset testit suunnitellaan aina yksilöllisesti juuri lapsen tai nuoren tilanteeseen soveltuviksi.

 • Suppeaan tutkimukseen sisältyy 1-2 tutkimustapaamista ja palautekeskustelu.
 • Laajaan tutkimukseen sisältyy 3-4 tutkimustapaamista, jonka yhteydessä palautekeskustelu.
 • Psykologi voi myös tarvittaessa osallistua yhteisneuvotteluun koulussa tai päivähoidossa (lisäpalvelu).

Psykologin hoidolliset käynnit 45 min

Psykologin hoidolliset käynnit voivat olla hyvä ratkaisu lapselle tai nuorelle, jolla on huolia ja pulmia, joita halutaan pohtia ammattilaisen kanssa yhdessä. Psykologin hoidolliset käynnit sopivat lyhyeen ja fokusoituun työskentelyyn.

Käynnit sopivat myös tilanteeseen, jossa perhe toivoo ammattilaisen tukea jatkosuunnitelman tekemiseen. Psykologin vastaanotolla voidaan hoitaa esim. pelkoja, jännittämiseen liittyviä asioita tai vaikka käydä läpi opiskelustrategioita tai keinoja oman toiminnanohjauksen hankaluuksiin.

Etävastaanotot ovat mahdollisia.

Erikoispsykologin tutkimus

Erikoispsykologin tutkimukseen hakeutumisen taustalla ovat esimerkiksi:

 • Lapsen tai nuoren oppimisvaikeudet tai muut kehityksen vaikeudet
 • Lapsen tai nuoren keskittymisvaikeudet koulussa
 • Haasteita esim. lukemisessa, kirjoittamisessa tai matematiikassa
 • Ongelmat käyttäytymisen säätelyssä tai sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja täten mahdollisten neuropsykologisten häiriöiden selvittäminen (esim. ADHD, tic-oireilu, autismikirjo).

Erikoispsykologin tutkimus voi olla neuropsykologin, lasten ja nuorten erikoispsykologin tai kehitysvammaisuuteen perehtyneen psykologin tutkimus. Sen tavoitteena on kartoittaa tekijöitä, jotka vaikuttavat käyttäytymisen ja sosiaalisen toiminnan vaikeuksiin, sekä tarvittaessa mm. arvioida psykoterapeuttisen hoidon mahdollisuuksia.

Lapselle tai nuorelle tehtävään erikoispsykologin tutkimukseen sisältyy taustatietojen kartoitus, työskentely lapsen ja nuoren kanssa, yhteinen palautekeskustelu perheen kanssa sekä kirjallinen yhteenveto tutkimuksesta (tai lausunto tiettyä tarkoitusta varten). Tutkimuskokonaisuus ja käytettävät menetelmät suunnitellaan aina yksilöllisesti lapsen tai nuoren tilanteeseen soveltuvaksi.

Tutkimusten avulla voidaan myös seurata kehityksen etenemistä tai muiden tukitoimien vaikutusta lapsen tai nuoren toimintakykyyn tai kehitystasoon.

Vanhempainohjaus 60 min / 90 min

Haluatko pohtia asiantuntijamme kanssa lapsen tai nuoren kasvatusta ja kehitystä? Asiantuntijamme ovat lapsen ja nuoren kehityksen asiantuntijoita, myös neuropsykiatriset oireet ja ilmiöt, kuten tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen pulmat (mm. ADHD, autismikirjo) ovat tuttuja. Työotteemme nojaa hyväksymis- ja omistautumisterapiaan ja tavoitteena on psykologisen joustavuuden lisääminen koko perheen tasolla.

Vanhempainohjaukseen voi tulla yksittäiselle konsultaatiokäynnille tai käydä säännöllisesti (1krt/kk). Vanhempainohjaus toimii lapsen tai nuoren omien käyntien tai terapian tukena, niistä voi olla hyötyä myös koulun toimenpiteiden suunnitteluun. Etävastaanotot ovat mahdollisia.

Autismikirjon diagnostiset tutkimukset

Autismikirjo tarkoittaa erilaisia laaja-alaisia kehityksen häiriöitä, jotka alkavat varhain lapsuudessa. Useimmiten poikkeava käytös on havaittavissa viimeistään lapsen kolmannen ikävuoden aikana. Yleisimmin autismikirjon häiriöt ilmenevät joko kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa tai poikkeavina, rajoittuneina kiinnostuksen kohteina ja käytösmalleina.

Autistinen lapsi voi oirehtia monella tavalla, ja sana ”autismikirjo” onkin hyvin kuvaava oireiden yksilöllisyyden ja moninaisuuden ymmärtämisessä – autismikirjon alle ryhmitellään monia eri diagnooseja, kuten esimerkiksi Aspergerin oireyhtymä.

Asiaan perehtynyt ja koulutettu ammattilainen osaa arvioida lapsen käyttäytymisessä vuorovaikutuksen ja kommunikaation poikkeavuuksia sekä rajoittuneita, toistuvia käytösmalleja tai mielenkiinnon kohteita.

Näitä KKT-Keskus Arvossa tehdään alan “kultaisella standardilla” eli ADOS-2-menetelmällä, jota tukee autismikirjon diagnosoinnissa tärkeä apuväline, tutkittavan kehityshistorian hyvin tuntevan aikuisen haastattelu (ADI-R-haastattelu).

 • ADOS-2-tutkimus: Lasta/nuorta havainnoidaan “tehtävähetkessä” ja osin strukturoiduilla tilanteilla. Siihen ei voi eikä tarvitse erityisesti valmistautua millään tavalla. Lapselle tai nuorelle voi kertoa, että tutkimuksessa riippuen lapsen kehitystasosta saatetaan esim. Leikkiä, tehdä lasten mielestä hauskoja juttuja, tehtäviä pöydän ääressä, katsella kuvia tai keskustella tietyistä aiheista. Yleensä lapset ja nuoret nauttivat tilanteesta.Kesto on noin 45 min. Riippuen lapsen iästä ja kehitystasosta huoltaja tulee mukaan tai odottaa odotusaulassa. Tutkimus videoidaan ja siitä tehdään kirjallinen tutkimusyhteenveto.
 • ADI-R-haastattelu: ADI-R-haastatteluun osallistuu lapsen varhaisen kehityksen tunteva vanhempi/vanhemmat, joiden kanssa käydään hyvin tarkasti tutkittavan varhaisvaiheita läpi. Lapsi tai nuori ei osallistu tähän keskusteluun. ADI-R voidaan toteuttaa etävastaanottona. Haastattelun kesto on keskimäärin 4 tuntia.

Autismikirjon hoito

Lopullisen diagnoosin tekee lääkäri keräämällä saatavan tiedon yhteen. Autismikirjon häiriöiden kuntoutus ja hoito mukautetaan lapsen tai nuoren yksilöllisiin tarpeisiin. Usein pienemmillä lapsilla keskitytään kommunikaation ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen esim. puheterapian avulla.

Autismikirjon häiriöt altistavat lapsen ja nuoren mahdollisille psykologisille oireille, kuten ahdistuneisuus, pelot, pakko-oireet, sosiaalisten tilanteiden vaikeudet ja käytösongelmat. Näihin tulee lapselle ja nuorelle saada sopivaa ja oikea-aikaista tukea sekä kuntoutusta, jonka suunnittelussa me Arvossa autamme ja tuemme perhettä.

Psykoterapia lapsille ja nuorille

Lasten ja nuorten Arvosta saa myös psykoterapiahoitoa kognitiivisen psykoterapian ja kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) viitekehyksissä. Tarve nuorten tai lasten psykoterapiaan määritellään aina tapauskohtaisesti, yksilöllisten tarpeiden ja tilanteen mukaan.

Psykoterapiaa lapsille tai nuorille voidaan hyödyntää esimerkiksi syömishäiriöiden hoitamiseen, joissa kognitiivinen käyttäytymisterapia on tehokas hoitomuoto. Lapsen tai nuoren vaikean masennuksen hoitoon käytetään myös psykoterapiaa mutta myös psykologin lyhytinterventiota riippuen masennuksen tyypistä ja vaikeusasteesta.

Psykiatri voi yksityisessä terveydenhuollossa tehdä yli 16-vuotiaille kuntoutussuunnitelman Kelan kuntoutuspsykoterapiaa varten ja suositella sen jatkoa vuosittain (B-lausunto). Lasten ja nuorten psykoterapiahoitoa varten tulee kuntoutussuunnitelma tehdä julkisessa terveydenhuollossa (erikoissairaanhoito). Vain vakuutuksen korvaama hoito tai itse maksettu hoito voidaan toteuttaa ilman julkista terveydenhuoltoa.

Ajanvaraus lasten ja nuorten psykologin vastaanotolle

Lasten ja nuorten Arvo tarjoaa Lasten ja nuorten psykologi- ja psykoterapiapalveluja perheille Helsingissä Hämeentiellä, sekä etänä minne tahansa suojatulla Teams-yhteydellä (rajattu palveluvalikoima).

Ajan vastaanotolle keskusteluun voi varata kuka tahansa vanhempi, joka on huolestunut lapsen tai nuoren hyvinvoinnista. Teidän ei tarvitse aikaa varatessa tietää, mikä palvelu teille sopii. Ensimmäisellä tapaamiskerralla kartoitetaan tilannetta ja mahdollista hoidon tarvetta. Meille Arvossa on tärkeää tarjota asiakkaalle sitä, mitä hän yksilöllisesti siinä tilanteessa tarvitsee – emme ikinä tarjoa samaa mallia eri vaivoihin.

Riippuen lapsen iästä ja kehitystasosta, on hyvä valmistaa lapsi siihen, minne on tulossa ja minkälaisista asioista vanhempi haluaa vastaanotolla puhua, jotta se ei lapselle tule yllätyksenä.

Varaa aika ensikäynnille

 

Tutustu hinnastoon täältä

 

Lasten ja nuorten Arvon palvelut


 • Psykoterapia (KKT ja kognitiivinen)
 • Psykologin suppea/laaja tutkimus
 • Kouluvalmiustutkimus (=psykologin suppea tutkimus)
 • Erikoispsykologin tutkimus
 • Autismikirjon diagnostiset tutkimukset
 • Psykologin hoidolliset käynnit
 • Vanhempainohjaus