KULJE KIPUA KOHTI – VOIT LÖYTÄÄ SEN MITÄ KAIPAAT JA TARVITSET  Lue lisää täältä

Puhelinaika


Keskiviikkoisin klo 8-11, seuraavaksi 7.8.2024.
020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Sarah Haga


  • Psykologi/psykolog, PsM
  • Psykoterapiakoulutettava (KKT)
    Kieliosaaminen:

Olen laillistettu psykologi, jolla on kokemusta aikuisten perus- ja erikoissairaanhoidosta. Olen tällä hetkellä töissä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä, missä tarjoan lyhytterapeuttisia jaksoja opiskelijoille. Olen tällä hetkellä psykoterapeuttikoulutuksessa (KKT), valmistumisvuosi 2027 ja olen myös käynyt kognitiivis-analyyttisen lyhytterapia koulutuksen. Minulla on kokemusta lyhyemmistä ja pidemmistä terapeuttisesta hoitosuhteista. Vastaanotolleni voit esimerkiksi tulla jos kärsit ahdistuneisuudesta, masennuksesta, peloista, uupumuksesta, traumoista tai erilaisista elämänkriiseistä. Minusta on tärkeää että yhteistyö tapahtuu tasavertaisella, aktiivisella ja tutkiskelevalla tavalla. Pyrin luomaan turvallisen ympäristön ja ottamaan aina huomioon asiakkaan omia toiveita. Kehitän ja ylläpidän omaa osaamistani koulutusten ja työnohjauksen avulla. Pidän tärkeänä käyttää näyttöön perustuvia menetelmiä työssäni.
Voit ottaa yhteyttä minuun: sarah.haga@kktarvo.fi

Jag är en legitimerad psykolog som har arbetserfarenhet med vuxna inom specialsjukvården och primärvården. Jag jobbar för tillfället på Studenternas hälsovårdsstiftelse där jag erbjuder korttidsterapi åt studeranden. För tillfället utbildar jag mig till psykoterapeut (KBT) och blir färdig 2027. Jag har även gått en utbildning i kognitiv-analytisk korttidsterapi. Jag har erfarenhet av både kortare och längre terapeutiska vårdkontakter. Till min mottagning kan du komma om du t.ex. lider av ångest, nedstämdhet, fobier, utmattning, trauman eller livskriser av olika slag. För mig är det viktigt att samarbetet sker på ett jämlikt, aktivt och utforskande sätt. Jag strävar till att skapa en trygg atmosfär och att alltid ta klientens egna önskemål i beaktande. Jag utvecklar och upprätthåller mitt eget kunnande genom utbildning och handledning. Att använda mig av evidensbaserade metoder anser jag som viktigt i min yrkesroll.
Du kan ta kontakt med mig: sarah.haga@kktarvo.fi

I am a licensed psychologist who has work experience with adults in both specialized health care services and primary health care. At the moment, I work at the Finnish student health care services, where I provide short-term therapy to students. I am currently a psychotherapist in training (2023-2027, CBT). I have also been trained in cognitive-analytic short-term therapy. I have experience with both shorter and longer therapeutic relationships. You can contact me if you are struggling with anxiety, depression, phobias, work related exhaustion, traumatic experiences or different crises in your life. It is important for me that the therapeutic relationship is equal, active and that both parties are willing to explore the clients issues. I strive to establish a safe environment and always keep the clients own wishes in consideration. I expand and keep up my own knowledge and skills with the help of training and supervision. Using evidence-based methods is something I regard as important in my professional role.
You can contact me at: sarah.haga@kktarvo.fi

Varaa aika


Puhelinaika

Keskiviikkoisin klo 8-11, seuraavaksi 7.8.2024.
020 735 4750

Nettiajanvaraus

Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Varaa aika