AJANKOHTAISTA: TIETOTURVA KKT-keskus Arvossa Lisätietoja täältä

Puhelinaika


Torstaisin klo 15-18

(viikot 7 ja 9-11 poikkeuksellisesti maanantaisin klo 14.15-17.15)
020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Tukea työntekoon ja
osaamisen
kehittämiseen

Arvo tarjoaa kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT), hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT)  ja kognitiivisen psykoterapian koulutuksia ammattilaisille ja organisaatioille. Olemme järjestäneet KKT-koulutuskokonaisuuksia monissa sairaanhoitopiireissä ja useissa organisaatioissa. Tarjoamme valmiita kokonaisuuksia, mutta halutessasi voimme räätälöidä yhteisöllesi juuri teidän tarpeisiinne sopivan kokonaisuuden. Alta löydät esimerkkejä koulutuksistamme ja kouluttajistamme.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) koulutukset


KKT-perusteet opintojakso alkaa syyskuussa 2020.

Koulutuksen esitteen löydät täältä:
KKT perusteet 2020-2021

 

Muita koulutuskokonaisuuksia:

Hoitoon sitoutumisen haasteet

Koulutuskokonaisuuteen sisältyy ajankohtaisen tutkimustiedon esittelyä, konkreettisten ja käytännöllisten menetelmien opetusta ja harjoittelua ja suorassa potilastyössä käyttöön otettavia välitehtäviä. Koulutuksen osa-alueet ovat:

  • Käsitteellistäminen, tavoitteiden asettaminen ja hoidon niveltäminen tavoitteisiin
  • Komplianssi, adherenssi ja konkordanssi – hoitomyöntyvyyden ongelmat ja ratkaisut
  • Motivaation lisääminen: menetelmät ja strategiat
  • Hoitosuhteen hyödyntäminen hoidon solmukohdissa

Kouluttajana Lauri Parkkinen (PsM, kouluttajapsykoterapeutti)

KKT-työotekoulutus
Useita kouluttajia, esim. 10 päivää (sis. työnohjausta)

Altistushoidon perusteet
Useita kouluttajia, esim. 10 päivää (sis. työnohjausta)

Kognitiiviset käyttäytymisterapiat autismikirjon häiriöiden hoidossa
Juha-Pekka Airo (Psykoterapeutti, VET, psykologi)

Skeematerapia ja autismikirjon häiriöt
Juha-Pekka Airo (Psykoterapeutti, VET, psykologi)

Käyttäytymisanalyysi kehitysvammahuollon ja autismikuntoutuksen työvälineenä
Anna Vuorivirta (Psykoterapeutti, psykologi)

Lasten neuropsykiatriset oireet ja niiden helpottaminen arjessa
Anna Vuorivirta (Psykoterapeutti, psykologi)

Lapsen ja nuoren ahdistuneisuushäiriöt ja niiden hoito
Anna Vuorivirta (Psykoterapeutti, psykologi)

Autismikirjon henkilöiden pelkojen hoito
Anna Vuorivirta (Psykoterapeutti, psykologi)

Nuorten masennuksen hoito KKT-menetelmin
Paul Lindroos (Psykoterapeutti, psykologi)

Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) koulutukset


HOT-matriisi asiakastyössä – Työkaluja psykologisen joustavuuden lisäämiseen ja omien tavoitteiden saavuttamiseen
(Tällä hetkellä erityisesti psykologeille ja psykiatreille) Janna Meunier (Psykoterapeutti, psykologi)

https://jannameunier.fi/koulutus/

HOT-lyhytinterventiot oppilaitoksessa tehtävässä työssä
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

HOT esimiesvalmennus: kohti mielekästä työtä ja työyhteisöä
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

Haastavat vuorovaikutustilanteet työkontekstissa: keinoja selviytyä tilanteista ja niiden aiheuttamasta kuormituksesta
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

Lyhytterapeuttiset interventiot (2 päivää)
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

Huomaamisen taito – tietoisuustaidot ja myötätunto psykologin työssä (1 päivä)
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

HOT-interventiot – koulutus asiakastyötä oppilaitoksissa tekeville
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)