TIETOTURVA KKT-keskus Arvossa Lisätietoja täältä

Puhelinaika


Maanantaisin klo 8-11

HUOM! Heinäkuussa (v.27-30) ei ole puhelinaikaa. Vastaamme sähköposteihin mahdollisuuksien mukaan.

020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Tukea työntekoon ja
osaamisen
kehittämiseen

Arvo tarjoaa kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT), hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT)  ja kognitiivisen psykoterapian koulutuksia ammattilaisille ja organisaatioille. Olemme järjestäneet KKT-koulutuskokonaisuuksia monissa sairaanhoitopiireissä ja useissa organisaatioissa. Tarjoamme valmiita kokonaisuuksia, mutta halutessasi voimme räätälöidä yhteisöllesi juuri teidän tarpeisiinne sopivan kokonaisuuden. Alta löydät esimerkkejä koulutuksistamme ja kouluttajistamme.

Kompleksisen traumapotilaan vakauttaminen KKT-näkökulmasta 8.6.21 klo 12-16


Koulutuksessa opit milloin ja minkälaista vakauttamista tarvitaan kompleksisen traumapotilaan vakauttamiseen KKT-näkökulmasta.

Koulutuksen sisältö:

– Trauma- ja dissosiaatio-oireiden vakauttamisen tarve ja merkitys viimeisimmän tutkimustiedon valossa

– Vakauttamisen periaatteet ja menetelmät KKT:n näkökulmasta

Koulutuksen tavoite: Muodostaa ajankohtainen kokonaiskuva kompleksisen traumapotilaan oireiden vakauttamisesta tutkimustiedon valossa, sekä ymmärtää vakauttamisen tärkeimmät periaatteet ja pystyä soveltamaan niitä käytännössä.

Koulutuksen kohderyhmä: KKT ja kognitiiviset psykoterapeutit sekä koulutuksessa olevat.

Koulutuksen hinta: 145 e + ALV

 


Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) koulutukset


HOT-matriisi asiakastyössä – Työkaluja psykologisen joustavuuden lisäämiseen ja omien tavoitteiden saavuttamiseen
(Tällä hetkellä erityisesti psykologeille ja psykiatreille) Janna Meunier (Psykoterapeutti, psykologi)

https://jannameunier.fi/koulutus/

HOT-lyhytinterventiot oppilaitoksessa tehtävässä työssä
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

HOT esimiesvalmennus: kohti mielekästä työtä ja työyhteisöä
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

Haastavat vuorovaikutustilanteet työkontekstissa: keinoja selviytyä tilanteista ja niiden aiheuttamasta kuormituksesta
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

Lyhytterapeuttiset interventiot (2 päivää)
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

Huomaamisen taito – tietoisuustaidot ja myötätunto psykologin työssä (1 päivä)
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

HOT-interventiot – koulutus asiakastyötä oppilaitoksissa tekeville
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)