TIETOTURVA KKT-keskus Arvossa Lisätietoja täältä

Puhelinaika


Maanantaisin klo 14.30-17.30

020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Tukea työntekoon ja
osaamisen
kehittämiseen

Arvo tarjoaa kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT), hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT)  ja kognitiivisen psykoterapian koulutuksia ammattilaisille ja organisaatioille. Olemme järjestäneet KKT-koulutuskokonaisuuksia monissa sairaanhoitopiireissä ja useissa organisaatioissa. Tarjoamme valmiita kokonaisuuksia, mutta halutessasi voimme räätälöidä yhteisöllesi juuri teidän tarpeisiinne sopivan kokonaisuuden. Alta löydät esimerkkejä koulutuksistamme ja kouluttajistamme.

Kompleksisen traumapotilaan vakauttaminen KKT-näkökulmasta 16.11.2021 klo 12-16

Kompleksisen traumapotilaan vakauttaminen KKT-näkökulmasta 16.11.2021 (office.com)


Koulutuksen sisältö:
– Trauma- ja dissosiaatio-oireiden vakauttamisen tarve ja merkitys viimeisimmän tutkimustiedon valossa
– Vakauttamisen periaatteet ja menetelmät KKT:n näkökulmasta

Koulutuksen tavoite:
Muodostaa ajankohtainen kokonaiskuva kompleksisen traumapotilaan oireiden vakauttamisesta tutkimustiedon valossa, sekä ymmärtää vakauttamisen tärkeimmät periaatteet ja pystyä soveltamaan niitä käytännössä.

Hinta: 145 e + ALV

Ilmoittautumiset:

Kompleksisen traumapotilaan vakauttaminen KKT-näkökulmasta 16.11.2021 (office.com)

Tehokasta vanhempainohjausta hyväksymis- ja omistautumisterapian mausteella 26.10. klo 17-19


Vanhemmuudessa kohtaa välttämättä hankalia tunteita ja ajatuksia, joiden kohtaaminen on oleellista jotta voi vanhempana toimia omien arvojensa mukaan.
Koulutuksessa opit käyttämään hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) perustuvaa työkalua, HOT-matriisia, joka on käytännönläheinen menetelmä vanhempien kanssa työskentelyyn. Matriisin avulla päästään käsiksi psykologisen joustavuuden osa-alueisiin nopeasti ja havainnollisesti, tässä koulutuksessa vanhemmuuden alueella. Koulutuksessa pääset harjoittelemaan matriisin tekemistä käytännössä ja saat vinkkejä, miten auttaa vanhempia omassa prosessissaan eteenpäin menetelmän avulla. Koulutus sopii kaikille vanhempien kanssa työskenteleville ammattilaisille.
26.10. klo 17-19 
Etäkoulutus, voit osallistua paikasta riippumatta.
Kouluttaja: Anna Vuorivirta, Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, Psykologi (PsM) / Lasten ja nuorten Arvo
Hinta: 90 € + ALV
Ilmoittautumiset: info@kktarvo.fi

Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) koulutukset


HOT-matriisi asiakastyössä – Työkaluja psykologisen joustavuuden lisäämiseen ja omien tavoitteiden saavuttamiseen
(Tällä hetkellä erityisesti psykologeille ja psykiatreille) Janna Meunier (Psykoterapeutti, psykologi)

https://jannameunier.fi/koulutus/

HOT-lyhytinterventiot oppilaitoksessa tehtävässä työssä
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

HOT esimiesvalmennus: kohti mielekästä työtä ja työyhteisöä
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

Haastavat vuorovaikutustilanteet työkontekstissa: keinoja selviytyä tilanteista ja niiden aiheuttamasta kuormituksesta
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

Lyhytterapeuttiset interventiot (2 päivää)
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

Huomaamisen taito – tietoisuustaidot ja myötätunto psykologin työssä (1 päivä)
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

HOT-interventiot – koulutus asiakastyötä oppilaitoksissa tekeville
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)