Puhelinaika


Keskiviikkoisin klo 8-11

020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Tukea työntekoon ja
osaamisen
kehittämiseen

Arvo tarjoaa kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT), hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT)  ja kognitiivisen psykoterapian koulutuksia ammattilaisille ja organisaatioille. Olemme järjestäneet KKT-koulutuskokonaisuuksia monissa sairaanhoitopiireissä ja useissa organisaatioissa. Tarjoamme valmiita kokonaisuuksia, mutta halutessasi voimme räätälöidä yhteisöllesi juuri teidän tarpeisiinne sopivan kokonaisuuden. Alta löydät esimerkkejä koulutuksistamme ja kouluttajistamme.

Tehokasta vanhempainohjausta hyväksymis- ja omistautumisterapian mausteella

TALLENNETTU WEBINAARI

Kouluttaja: Anna Vuorivirta, Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, Psykologi (PsM) / Lasten ja nuorten Arvo

Toteutustapa: Osta webinaari tallenne lähettämällä sähköpostia anna.vuorivirta@kktarvo.fi

Hinta: 90 e + ALV


Vanhempienohjausta tehdään monenlaisissa tilanteissa ja monien ammattilaisten tehtäviin kuuluu ohjata ja tukea vanhempia. Vanhempia tuetaan päivähoidossa, koulussa oppilashuollossa, perheneuvolassa ja mm. lapsen ja nuoren kuntoutuksen tukena psykoterapiassa. Vanhempien kohtaaminen ja kuuleminen on arvokasta ja tämä osataan yleensä kentällä hyvin, mutta mitä sen jälkeen?
Tämän webinaarin tavoitteena on antaa ammattilaiselle vanhempien kanssa työskentelyyn tehokas työväline (HOT-matriisi) käyttöön ja käydä läpi kokemuksia sen käytöstä. Vanhemmuudessa on välttämätöntä kohdata hankalia tunteita ja ajatuksia, jotta voi vanhempana toimia omien arvojensa mukaisesti ja joustavasti. Miten tukea vanhempaa tunnistamaan omat tunteensa ja ajatuksensa ja, minkälaiseen toimintaan ne vievät vaistonvaraisesti?
Koulutuksessa opit käyttämään hyväksymis- ja omistautumisterapiaan
(HOT) perustuvaa työkalua, HOT-matriisia, joka on käytännönläheinen menetelmä
vanhempien kanssa työskentelyyn. Matriisin avulla päästään käsiksi
psykologisen joustavuuden osa-alueisiin nopeasti ja havainnollisesti, tässä
koulutuksessa vanhemmuuden alueella. Koulutuksessa pääset harjoittelemaan
matriisin tekemistä käytännössä ja saat vinkkejä, miten auttaa vanhempia
omassa prosessissaan eteenpäin menetelmän avulla. Koulutus sopii kaikille
vanhempien kanssa työskenteleville ammattilaisille mm. terveydenhuollossa, sosiaalityössä, nuorisotyössä ja koulussa.
Hinta: 90 € + ALV
Lisätietoa koulutuksesta: anna.vuorivirta@kktarvo.fi

Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) koulutukset


HOT-matriisi asiakastyössä – Työkaluja psykologisen joustavuuden lisäämiseen ja omien tavoitteiden saavuttamiseen
(Tällä hetkellä erityisesti psykologeille ja psykiatreille) Janna Meunier (Psykoterapeutti, psykologi)

https://jannameunier.fi/koulutus/

HOT-lyhytinterventiot oppilaitoksessa tehtävässä työssä
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

HOT esimiesvalmennus: kohti mielekästä työtä ja työyhteisöä
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

Haastavat vuorovaikutustilanteet työkontekstissa: keinoja selviytyä tilanteista ja niiden aiheuttamasta kuormituksesta
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

Lyhytterapeuttiset interventiot (2 päivää)
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

Huomaamisen taito – tietoisuustaidot ja myötätunto psykologin työssä (1 päivä)
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

HOT-interventiot – koulutus asiakastyötä oppilaitoksissa tekeville
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)