KULJE KIPUA KOHTI – VOIT LÖYTÄÄ SEN MITÄ KAIPAAT JA TARVITSET  Lue lisää täältä

Puhelinaika


Keskiviikkoisin klo 8-11, seuraavaksi 7.8.2024.
020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Tukea työntekoon ja
osaamisen
kehittämiseen

Arvo tarjoaa kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT), hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT)  ja kognitiivisen psykoterapian koulutuksia ammattilaisille ja organisaatioille. Olemme järjestäneet KKT-koulutuskokonaisuuksia monissa sairaanhoitopiireissä ja useissa organisaatioissa. Tarjoamme valmiita kokonaisuuksia, mutta halutessasi voimme räätälöidä yhteisöllesi juuri teidän tarpeisiinne sopivan kokonaisuuden. Alta löydät esimerkkejä koulutuksistamme ja kouluttajistamme.

Kohdennettu yhden tapaamisen HOT-interventio

Koulutuksessa opit, miten voit vain puolessa tunnissa luoda hyvän yhteistyösuhteen, tehdä funktionaalisen haastattelun, rajata ongelman ja herättelet henkilön muutoshalukkuuden. Menetelmä perustuu kohdennettuun HOT-menetelmään (FACT, focused acceptance and commitment therapy, Robinson ja Strohsal)


Koulutus toteutetaan etäyhteydellä pe 20.1. klo 13-15.

Koulutukseen voit ilmoittautua täällä:

https://forms.gle/eu3o2GompxkxuSy87

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden kohtaaminen psykoterapeutin työssä

Mitä tarkoitetaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudella, normatiivisuudella ja vähemmistöstressillä? Tämä koulutus syventää osallistujien perustietoa moninaisuudesta ja haastaa tutkimaan normatiivisuuden vaikutuksia niin yhteiskunnassa kuin spesifisti psykoterapeuttien työssä. Pureudumme koulutuksessa siihen, mitä on sensitiivinen kohtaaminen psykoterapeutin vastaanotolla. Pohdimme sitä, miksi ei riitä, että ”kohtaan kaikki samalla tavalla”?

 

Kouluttajana toimii Laura Blomqvist – psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti

Laura on potilastyössään keskittynyt työskentelemään erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kanssa. Hän on seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kysymyksiin erikoistuneen Terapiatalo Quun perustajajäsen.

Koulutuksesta tehdyn tallenteen voi ostaa hintaan 70 e + alv 24%.
Ota  TÄSTÄ  yhteyttä ostaaksesi tallenteen.

Aikuisten ADHD- KKT-näkökulma

Koulutuksen sisältö:

  • ADHD:n ydinoireiden hoito
  • ADHD:n liitännäisoireiden hoito (mm. depressio, ahdistuneisuus, ärtyisyys sekä vihaongelmat)
  • ADHD:n huomioiminen osana psykoterapiaa

Kouluttaja: Psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Lauri Parkkinen

Koulutuksen tallenteen voi ostaa lähettämällä sähköpostia hanna.wikman-heinonen@kktarvo.fi. Hinta 100 e + alv 24%.

 

KKT-PERUSTEET 2022

Koulutuksen esite löytyy täältä: KKT-PERUSTEET 2022

KKT:n perusteet opintojaksolla saat valmiudet soveltaa KKT:n periaatteita ja menetelmiä asiakastyössä. Opintojakso sisältää lähiopetuksen lisäksi ryhmätyönohjausta. Kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.


Opintojakso koostuu yhdeksästä opetuspäivästä, ohjatusta itseopiskelusta ja työnohjauksesta.

Koulutus tapahtuu etänä.

Kouluttajina toimivat psykologit ja psykoterapeutit Nora Kariluoma, Juha-Pekka Airo, Marieke Saher, Vappu Pietinen ja Janna Meunier.

Opetuspäivät: 1200 € + alv 24 %

Vapaaehtoinen ryhmätyönohjaus 840 € + alv 24 %
(sisältää 7 ryhmätyönohjausta)

Koulutus on mahdollista maksaa kolmessa erässä. Hinta sisältää opetuksen lisäksi opetusmateriaalit.

vappu.pietinen@kktarvo.fi

 

Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) koulutukset


HOT-matriisi asiakastyössä – Työkaluja psykologisen joustavuuden lisäämiseen ja omien tavoitteiden saavuttamiseen
(Tällä hetkellä erityisesti psykologeille ja psykiatreille) Janna Meunier (Psykoterapeutti, psykologi)

https://jannameunier.fi/koulutus/

HOT-lyhytinterventiot oppilaitoksessa tehtävässä työssä
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

HOT esimiesvalmennus: kohti mielekästä työtä ja työyhteisöä
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

Haastavat vuorovaikutustilanteet työkontekstissa: keinoja selviytyä tilanteista ja niiden aiheuttamasta kuormituksesta
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

Lyhytterapeuttiset interventiot (2 päivää)
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

Huomaamisen taito – tietoisuustaidot ja myötätunto psykologin työssä (1 päivä)
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

HOT-interventiot – koulutus asiakastyötä oppilaitoksissa tekeville
Kalle Partanen (Psykoterapeutti, psykologi)

Tehokasta vanhempainohjausta hyväksymis- ja omistautumisterapian mausteella

TALLENNETTU WEBINAARI

Kouluttaja: Anna Vuorivirta, Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, Psykologi (PsM) / Lasten ja nuorten Arvo

Toteutustapa: Osta webinaari tallenne lähettämällä sähköpostia anna.vuorivirta@kktarvo.fi

Hinta: 90 e + ALV


Vanhempienohjausta tehdään monenlaisissa tilanteissa ja monien ammattilaisten tehtäviin kuuluu ohjata ja tukea vanhempia. Vanhempia tuetaan päivähoidossa, koulussa oppilashuollossa, perheneuvolassa ja mm. lapsen ja nuoren kuntoutuksen tukena psykoterapiassa. Vanhempien kohtaaminen ja kuuleminen on arvokasta ja tämä osataan yleensä kentällä hyvin, mutta mitä sen jälkeen?
Tämän webinaarin tavoitteena on antaa ammattilaiselle vanhempien kanssa työskentelyyn tehokas työväline (HOT-matriisi) käyttöön ja käydä läpi kokemuksia sen käytöstä. Vanhemmuudessa on välttämätöntä kohdata hankalia tunteita ja ajatuksia, jotta voi vanhempana toimia omien arvojensa mukaisesti ja joustavasti. Miten tukea vanhempaa tunnistamaan omat tunteensa ja ajatuksensa ja, minkälaiseen toimintaan ne vievät vaistonvaraisesti?
Koulutuksessa opit käyttämään hyväksymis- ja omistautumisterapiaan
(HOT) perustuvaa työkalua, HOT-matriisia, joka on käytännönläheinen menetelmä
vanhempien kanssa työskentelyyn. Matriisin avulla päästään käsiksi
psykologisen joustavuuden osa-alueisiin nopeasti ja havainnollisesti, tässä
koulutuksessa vanhemmuuden alueella. Koulutuksessa pääset harjoittelemaan
matriisin tekemistä käytännössä ja saat vinkkejä, miten auttaa vanhempia
omassa prosessissaan eteenpäin menetelmän avulla. Koulutus sopii kaikille
vanhempien kanssa työskenteleville ammattilaisille mm. terveydenhuollossa, sosiaalityössä, nuorisotyössä ja koulussa.
Hinta: 90 € + ALV
Lisätietoa koulutuksesta: anna.vuorivirta@kktarvo.fi