By phone


On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment


E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Contact

You can use our contact request form to ask about available times

Arvokasta asiantuntemusta

Panu Sarkiola


  • Sosionomi (AMK)
  • Psykoterapeutti (KT)
    Languages:
Olen koulutukseltani kognitiivinen psykoterapeutti. Ennen vastaanottotyön aloittamista olen työskennellyt sosiaalihuollossa aikuisten parissa psykiatria- ja päihdepalveluissa. Teen tällä hetkellä yksilöpsykoterapiaa aikuisten kanssa niin kuntoutuspsykoterapian kuin lyhytterapian muodossa.
Minulle tärkeää terapiassa on luottamuksellisen ilmapiirin rakentuminen, asiakkaan kohtaaminen tasavertaisena ihmisenä, tutkiva yhteistyösuhde sekä tavoitteellisuus. Terapian tavoitteista sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa ja terapian vaikuttavuutta tarkastellaan säännöllisesti. Yleisellä tasolla tavoitteena on asiakkaan psyykkisen voinnin edistäminen sekä psyykkisen joustavuuden ja eheyden vahvistaminen. Terapiassa tutkimme ja työskentelemme yhdessä asiakkaan kanssa niiden ajatusten, tunnekokemusten, käyttäytymismallien ja kehollisten reaktioiden parissa, joita liittyy ongelmallisiksi koettuihin tilanteisiin. Terapiaistunnoilla tapahtuvan keskustelun lisäksi osana terapiaa ovat myös erilaiset yhteisesti sovittavat kotitehtävät.
Aikaisempaa kokemusta minulla on ahdistuksen ja masennuksen hoidosta sekä traumaattisten kokemusten, itsetunto-ongelmien ja kriisiytyneiden elämäntilanteiden kanssa työskentelystä.

Appointment


By phone

On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment

E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Book an appointment Turku
Book an appointment Helsinki

Contact

You can use our contact request form to ask about available times