Telefonkontakt


på onsdagar kl. 8-11

020 735 4750

Online tidsbokning


Tidsbokning online för kunder som betalar själva (inte för FPA:s rehabiliterande psykoterapi).

Kontakt

Du kan fråga om lediga tider med vårt formulär

Noora Torkkeli


  • Psykoterapeutti (KKT)
  • Toimintaterapeutti (nuorisopsykiatria)
    Kieliosaaminen:

Koulutukseltani olen psykoterapeutti ja suuntaukseni on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Ennen psykoterapeutiksi siirtymistä työskentelin seitsemän vuotta erikoissairaanhoidossa psykiatrialla, jossa työyksiköitäni olivat mm. nuorisopsykiatrian tehostettu avohoito, osasto ja syömishäiriöyksikkö.

Terapiatyöni lähtökohtana on asiakasta kunnioittava lähestymistapa ja tavoitteena on tasavertaisen, luottamuksellisen ja tutkivan yhteistyösuhteen rakentaminen. Psykoterapiassa hoidon kohteena voivat olla esimerkiksi mielialaongelmat, ahdistus, syömishäiriöt, pakko-oireet, traumoihin liittyvä oireilu, tunnesäätelyn haasteet, elämäntilanteiden muutokset/kriisit ja haasteet työelämässä tai opiskelussa. Työskentelyn keskiössä on nykytilanteen helpottaminen, mutta sen toteuttamiseksi on oireilun taustan selvittäminen ja huomioiminen hyvin merkittävää.

Laajimmat lisäkoulutukseni ovat liittyen dialektiseen käyttäytymisterapiaan (DKT), syömishäiriöiden kognitiivisiin hoitomenetelmiin ja psykofyysiseen työskentelyyn sekä hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT).

Työskentelen pääsääntöisesti nuorten ja aikuisten kanssa. Työskentely voi asiakkaan kanssa yhdessä sovitusti toteutua myös etänä.

Tidsbokning


Telefonkontakt

på onsdagar kl. 8-11

020 735 4750

Online tidsbokning

Tidsbokning online för kunder som betalar själva (inte för FPA:s rehabiliterande psykoterapi).

Tidsbokning Åbo
Tidsbokning Helsingfors

Kontakt

Du kan fråga om lediga tider med vårt formulär