Telefonkontakt


på onsdagar kl. 8-11

020 735 4750

Online tidsbokning


Tidsbokning online för kunder som betalar själva (inte för FPA:s rehabiliterande psykoterapi).

Kontakt

Du kan fråga om lediga tider med vårt formulär

Arvokasta asiantuntemusta

Milla Sinnemäki


  • Sosiaalipsykologi (VTM)
  • Psykoterapiakoulutettava (KKT)
    Kieliosaaminen:

Olen ihmisten hyvinvoinnista ja sosiaalisista suhteista kiinnostunut sosiaalipsykologi (VTM) ja psykoterapiakoulutettava (kognitiivinen käyttäytymisterapia). Pidän ihmisten kohtaamisesta ja keskustelen mielelläni erilaisiin ihmissuhteisiin, tunteisiin ja elämäntilanteisiin liittyvistä asioista.

Olen työskennellyt erityisesti lasten, nuorten ja perheiden parissa. Aikuisten ja lasten kanssa olen käsitellyt hyvin laajasti monia erilaisia teemoja, muun muassa mielenterveyteen (tunteet, stressi, ahdistus, masennus, motivaatio, päihteet, hallinnan tunne), sosiaalisiin suhteisiin (yksinäisyys, kiusaaminen, parisuhde, perhesuhteet, ystävyyssuhteet), kriiseihin (ero, vakava sairaus, kuolema), identiteettiin (vahvuudet, itsetunto, arvot, asenteet, seksuaalisuus) ja tulevaisuuteen (toive lapsesta / puolisosta, opinnot, harrastukset, työ) liittyen.

Haluan kohdata asiakkaan myötätuntoisesti ja kannustavasti. Jokaisen ihmisen tilanne ja siihen liittyvät tunteet ja ajatukset ovat omanlaisensa. Vaikka jotkin ajatukset ja tunteet voivat olla vaikeita tai tuntua jopa kielletyiltä, kaikesta kuitenkin saa puhua kanssani.

Tarkastelen maailmaa useista erilaisista näkökulmista käsin. Ihmisen tilanteeseen vaikuttavat suuresti hänen omat tunteensa ja ajatuksensa, mutta myös ympäröivä maailma. Sosiaaliset suhteet, muun muassa perhe, sukulaiset, ystävät, työyhteisö, opiskeluyhteisö ja harrastusyhteisö vaikuttavat yksilöön monin eri tavoin. Ihminen ei ole irrallinen ympäröivästä yhteiskunnasta, jossa on tietyt käytännöt ja mahdollisuudet. Nämä yhteiskunnalliset tekijätkin vaikuttavat siihen mitä ihminen esimerkiksi pystyy valitsemaan. Ihminen on aktiivinen toimija muiden aktiivisten toimijoiden keskellä.

 

Vastaanottaa Helsingissä.

Tidsbokning


Telefonkontakt

på onsdagar kl. 8-11

020 735 4750

Online tidsbokning

Tidsbokning online för kunder som betalar själva (inte för FPA:s rehabiliterande psykoterapi).

Tidsbokning Åbo
Tidsbokning Helsingfors

Kontakt

Du kan fråga om lediga tider med vårt formulär