Telefonkontakt


på onsdagar kl. 8-11

020 735 4750

Online tidsbokning


Tidsbokning online för kunder som betalar själva (inte för FPA:s rehabiliterande psykoterapi).

Kontakt

Du kan fråga om lediga tider med vårt formulär

Marika Pernu


  • Psykoterapeutti (KKT)
    Kieliosaaminen:

Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Minulla on monipuolinen, yli 20 vuoden työkokemus (sairaanhoitajana, terveydenhoitajana, työterveyshoitajana ) työikäisten erilaisista mielenterveysongelmista, työelämän kuormitustekijöistä, elämänvaiheiden kriiseistä sekä terveyskäyttäytymisen ongelmista.

Tärkeimpiä arvoja työssäni ovat läsnäolo, asiakkaan inhimillisen kokemuksen kunnioittaminen ja ymmärtäminen sekä asiakkaan auttaminen tutkittujen psykoterapiamenetelmien avulla. Työskentelytapani on hyväksyvää, myötäelävää, tasavertaista ja käytännönläheistä.

Terapiassa yhteistyössä tarkastellaan asiakkaan ajankohtaisia ongelmia, haetaan ymmärrystä niiden syntymiseen ja ylläpitäviin tekijöihin sekä määritetään tavoitteet työskentelylle. Työssäni käytän kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä, erityisesti altistusta sekä tietoisuustaitoihin pohjautuvia hyväksymis-omistautumisterapian ja myötätuntokeskeisen terapian menetelmiä. Käytän myös kehollisia menetelmiä. Autan asiakasta ymmärtämään omia tunteita, ajatuksia, kehotuntemuksia ja käyttäytymistä sekä suhtautumaan niihin joustavammin ja myötätuntoisemmin. Tuen asiakasta löytämään ja kokeilemaan käyttäytymismalleja tai taitoja, jotka vahvistavat työ- ja toimintakykyä sekä lisäävät omien arvojen mukaista elämää ja hyvinvointia.

Teen Kelan kuntoutuspsykoterapiaa, lyhytkestoista terapiaa ( 10-20 kertaa), vanhempainohjausta sekä työnohjausta. Eniten olen työskennellyt masennuksesta ja erilaisista ahdistuneisuushäiriöistä ( sosiaalinen jännittäminen, paniikkioire, yleinen ahdistuneisuus, pakko-oireet) kärsivien kanssa. Työuupumus ja unihäiriöt ovat erityisiä mielenkiinnon kohteita. Lisätietoja ja yhteydenotot: marika.pernu@kktarvo.fi

Tidsbokning


Telefonkontakt

på onsdagar kl. 8-11

020 735 4750

Online tidsbokning

Tidsbokning online för kunder som betalar själva (inte för FPA:s rehabiliterande psykoterapi).

Tidsbokning Åbo
Tidsbokning Helsingfors

Kontakt

Du kan fråga om lediga tider med vårt formulär