By phone


On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment


E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Contact

You can use our contact request form to ask about available times

Arvokasta asiantuntemusta

Tiia Matilainen


  • Sairaanhoitaja
  • Psykoterapeutti (KT)
    Languages:

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja AMK ja kognitiivisen psykoterapian psykoterapeutti. Olen työskennellyt mielenterveys- ja päihdetyössä v. 2000 alkaen, joista viimeiset 12 vuotta nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidossa sekä sairaalassa että avohoidossa. Olen myös ollut mukana toteuttamassa erikoissairaanhoidon tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Työskentelytapani on melko aktiivinen, mutta myös tarvittaessa tilaa-antava. Pyrin tasa-arvoiseen, rehelliseen, tutkivaan vuorovaikutussuhteeseen. Keskeinen työmenetelmä kognitiivisessa psykoterapiassa on tutkia asiakkaan kanssa hänelle haittaa tuottavia ajatuksia ja uskomuksia sekä niihin liittyviä hankalia tunteita. Terapiassa harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja toimintatapoja sekä pyritään lisäämään joustavampaa ja myötätuntoisempaa suhtautumista itseen.. Sovellan myös skeematerapiaan pohjautuvia menetelmiä osana terapiatyöskentelyä. Pääasiallinen työtapa on keskustelu, mutta käytän myös erilaisia asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä harjoituksia kuten mielikuvatyöskentelyä ja mindfulness-menetelmiä.

Eniten olen perehtynyt masennuksen, työuupumuksen sekä erilaisten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon. Otan vastaan itsemaksavia ja kelan kuntoutusterapiaa hakevia aikuisia ja yli 16-vuotiaita nuoria. Tarjoan lyhyt- ja pitkäkestoista terapiaa, mutta voit varata ajan myös yksittäiselle konsultaatiokäynnille. Tarjoan myös työnohjausta terveydenhuoltoalan ammattilaisille.

Appointment


By phone

On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment

E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Book an appointment Turku
Book an appointment Helsinki

Contact

You can use our contact request form to ask about available times