By phone


On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment


E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Contact

You can use our contact request form to ask about available times

Arvokasta asiantuntemusta

Sanna Selinummi


  • Psykologi (PsM)
  • Psykoterapeutti (KT)
    Languages:

Olen koulutukseltani psykologi, kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti ja psykologian opettaja. Työkokemusta on kertynyt yli 15 vuoden ajalta psykologin työstä aikuis- ja nuorisopsykiatriassa, psykoterapeuttina, neuropsykologin tehtävissä, opintopsykologina sekä opettajana. Ahdistus, masennus, sosiaalinen jännittäminen ja uupumus ovat minulle tuttuja työskentelyn aiheita, samoin kuin neuropsykiatriset häiriöt ja erilaiset opiskeluun liittyvät hankaluudet.

Psykoterapiassa pidän tärkeänä myötätuntoisen, kunnioittavan ja lämpimän ilmapiirin luomista, jotta vaikeistakin asioista puhuminen on mahdollista. Psykoterapian tavoitteet luodaan aina yhdessä asiakkaan tarpeiden mukaan, ja niiden toteutumista arvioidaan jatkuvasti. Tavoitteita kohti työskennellessä käytetään monenlaisia menetelmiä, kuten jäsennyksiä arkielämän tilanteista, kehollisia harjoitteita, mindfulness-tekniikoita ja mielikuva- sekä rooliharjoituksia ja tunnetyöskentelyä. Erityisesti olen kiinnostunut hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmistä, skeematerapiasta sekä myötätuntosuuntautuneesta työskentelystä. Menetelmät ovat kuitenkin vain välineitä, joiden avulla on mahdollista päästä kohti terapian yleistä tavoitetta, eli itseymmärryksen lisäämistä ja omannäköisen, mielekkään elämän rakentamista.Tarjoan myös mielelläni työnohjausta psykologeille sekä muulle terveydenhuollon ja opetusalan henkilöstölle.

Minuun saa yhteyden osoitteessa sanna.selinummi@kktarvo.fi. Tällä hetkellä kelaterapiapaikat ovat täynnä, mutta ajoittain vapautuu paikkoja lyhyisiin 10-20 kerran terapioihin.

Appointment


By phone

On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment

E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Book an appointment Turku
Book an appointment Helsinki

Contact

You can use our contact request form to ask about available times