By phone


On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment


E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Contact

You can use our contact request form to ask about available times

Outi Koskela


  • Yleislääketieteen erikoislääkäri
  • Työterveyslääkäri
  • Psykoterapeutti (KKT)
    Languages:

Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyslääkäri. Minulla on yli 20 vuoden työkokemus lääkärinä työskentelystä erilaisten mielenterveysongelmien, elämänkriisien ja terveyskäyttäytymisen ongelmien parissa perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa. Psykoterapeuttina työskentelen pääasiassa ahdistuneisuushäiriöistä (yleistynyt ahdistuneisuus, paniikkihäiriö ja pakko-oireinen häiriö) ja masennuksesta kärsivien kanssa. Unihäiriöt ja työuupumus ovat myös erityisiä kiinnostukseni kohteita,

Psykoterapeuttina työskentelytapani on aktiivista ja käytännönläheistä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Minulle tärkeitä arvoja työssäni ovat luottamuksellisuus, läsnäolo ja kannustavan ilmapiirin luominen, sekä työskentelyssä asiakkaan tavoitteisiin keskittyminen,

Terapiatyöskentelyssä viitekehyksenäni on hyväksymis- ja omistautumisterapia. Käytän työssäni kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä kuten altistus ja reaktionehkäisy sekä tietoisuustaitoihin pohjautuvia hyväksymis-omistautumisterapiamenetelmiä sekä myötätuntokeskeisen terapian menetelmiä. Terapeutin kanssa tehtävät harjoitukset ja kotitehtävät ovat oleellinen osa kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Niiden tavoitteena on opettaa uusia valmiuksia ja taitoja, jotka parantavat asiakkaan elämänlaatua. Terapiassa edistymistä seurataan säännöllisesti,

Työskentelen psykoterapeuttina kuntoutuspsykoterapiassa ja lyhytterapiassa käyvien asiakkaiden kanssa. Vastaanotolleni voi varata ajan myös terveyskäyttäytymiseen liittyvien ongelmien (mm. ravitsemus, liikunta, alkoholinkäyttö, tupakointi) vuoksi. Arvossa työskennellessäni terveyskäyttäytymisen hoito keskittyy elämäntapamuutoksen edistämiseen. Lääkärin vastaanottoa pidän Pihlajalinnan Hämeenkyrön lääkäriasemalla.

Appointment


By phone

On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment

E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Book an appointment Turku
Book an appointment Helsinki

Contact

You can use our contact request form to ask about available times