By phone


On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment


E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Contact

You can use our contact request form to ask about available times

Katja Sillman


  • Psykoterapeutti (KKT)
  • EMDR-terapeutti
  • Psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK)
    Languages:

Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti ja pohjakoulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja. Minulla on monipuolinen työkokemus psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta ja tällä hetkellä työskentelen päätoimisena psykoterapeuttina. Olen suorittanut perustason EMDR-terapeutin koulutuksen ja opiskelen skeemapsykoterapeutiksi.

Teen eri pituisia psykoterapiajaksoja asiakkaan tilanne huomioiden. Lyhytterapia (3-20x) voi olla esim. tiettyyn haasteelliseen elämäntilanteeseen kohdistuvaa tai arkea ja toimintakykyä haittaavia oireita helpottavaa psykoterapiaa. Kelan tukemat kuntoutuspsykoterapia ja vaativa lääkinnällinen kuntoutus ovat pidempiä psykoterapiaprosesseja. EMDR-terapiaa voidaan hyödyntää osana muuta psykoterapiaa tai sillä voidaan hoitajaa kohdennetusti jotain tiettyä ongelmaa lyhytterapiassa.

Käytän työssäni tutkittuun tietoon perustuvia psykoterapiamenetelmiä (KKT, EMDR, skeematerapia), joissa huomioidaan asiakkaan tilanne ja yhdessä sovitut tavoitteet. Työskentelyäni ohjaavia periaatteita ovat yksilöllisyys, luottamuksellisuus, tasavertaisuus ja lämminhenkisyys. Ylläpidän ja kehitän ammattitaitoani käymällä työnohjauksessa sekä täydennyskoulutuksissa.

Minuun saat yhteyden sähköpostilla katja.sillman@kktarvo.fi

Appointment


By phone

On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment

E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Book an appointment Turku
Book an appointment Helsinki

Contact

You can use our contact request form to ask about available times