By phone


On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment


E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Contact

You can use our contact request form to ask about available times

Arvokasta asiantuntemusta

Heidi Salo


  • Psykoterapeutti (KT)
    Languages:

Olen koulutukseltani kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Minulla on monipuolinen ja laaja työkokemus. Olen työskennellyt erityisesti erilaisten riippuvuus- ja väärinkäyttö ongelmien parissa. Lisäksi olen työskennellyt erilaisista mielenterveyshäiriöistä ja vaikeista käyttäytymisongelmista kärsivien aikuisten ja nuorten kanssa.

Psykoterapiakoulutuksen lisäksi olen suorittanut sosiaalialan ylemmän korkeakoulututkinnon ja vuosien aikana erilaisia menetelmä ja täydennyskoulutuksia.

Tärkeimpiä arvoja työssäni ovat empaattinen läsnäolo, asiakkaan tasavertainen kunnioittaminen ja asiakkaan toimijuuden vahvistaminen. Psykoterapiatyössä käytän tutkittuja ja ensisijaisesti suositettuja psykoterapiamenetelmiä. Työskentelytapani on empaattinen, aktiivinen ja asiakasta tukeva.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on järjestelmällistä, konkreettista ja tavoitteellista terapiaa. Harjoitus- ja kotitehtävien käyttö on yksi keskeinen osa hoitoa. Terapiassa tutkitaan erityisesti asiakkaan ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä. Terapian tavoitteet määritellään aina yksilöllisesti asiakkaan kanssa yhdessä tehdyn käyttäytymisanalyysin kautta. Käyttäytymisanalyysin avulla haetaan ymmärrystä ongelmien taustatekijöihin, ongelmia ylläpitäviin tekijöihin ja ongelmakäyttäytymistä vahvistaviin tekijöihin. Terapiaprosessin aikana asiakkaan tietoisuus omista tunteista, ajatuksista ja käyttäytymisestä vahvistuu ja asiakas oppii uusia taitoja. Terapiamenetelmät valitaan aina yksilöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa, niin että ne edistävät ongelman hoitamista tuloksellisesti. Psykoterapiassa käytän mm. hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä, kognitiivisia menetelmiä, altistusta ja käyttäytymisen aktivointia sekä myötätuntokeskeisen terapian menetelmiä.

Tarjoan pitkäkestoista psykoterapiaa ja Kelan kuntoutuspsykoterapiaa aikuisille ja nuorille. Lisäksi tarjoan lyhytkestoista terapiaa ( 10-20 kertaa) ja työnohjausta.

Lisätietoja ja yhteydenotot: heidi.salo@kktarvo.fi

Appointment


By phone

On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment

E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Book an appointment Turku
Book an appointment Helsinki

Contact

You can use our contact request form to ask about available times