By phone


On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment


E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Contact

You can use our contact request form to ask about available times

Hanna-Leena Malin


  • Erityisopettaja (KM, MMK)
  • Psykoterapeutti (KT, ratkes)
    Languages:

Olen kognitiivinen ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Kelan kuntoutuspsykoterapian lisäksi tarjoan lyhytterapiaa. Otan vastaan myös vakuutusasiakkaita.

Aikaisemmin olen työskennellyt peruskoulun yläkoulun ja kymppiluokan erityisopettajana. Jo tuolloin työskentelytapaani kuvasivat vuorovaikutuksen 5 K:ta: kunnioitus, kiinnostuminen, kuuntelu, kannustus ja kysyminen. Opetustyössäni heräsi kiinnostus ympäristöahdistukseen. Psykoterapeutin opintojeni lopputyö käsittelikin ympäristöahdistusta ja ympäristöahdistuneen tukemista.

Yksi omista ydinvahvuuksistani on oppimisen ilo. Niinpä olen kouluttautunut myös NEPSY-valmentajaksi (ratkes) ja Taitava tunnemieli -ohjaajaksi (KKT). Lisäkoulutusta olen myös hankkinut hyväksymis- ja omistautumisterapiasta (HOT/ACT) ja EFT-tekniikasta (emotional freedom techniques).

Vastaanotolla etsimme vahvuuksia ja voimavaroja, kirkastamme toivottua tulevaisuutta, teemme arvotyöskentelyä, harjoitamme näkökulman vaihtamisen taitoa sekä havainnoimme tunteita ja ajatuksia.

Appointment


By phone

On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment

E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Book an appointment Turku
Book an appointment Helsinki

Contact

You can use our contact request form to ask about available times