By phone


On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment


E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Contact

You can use our contact request form to ask about available times

Emilia Silven


  • Psykologi (PsM)
  • Psykoterapeutti (KKT)
    Languages:

Olen kaksikielinen psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Minulla on kokemusta niin nuorten kuin aikuisten kanssa työskentelystä sekä lyhyempien että pidempien terapeuttisten hoitokontaktien muodossa. Psykoterapiassa voidaan hoitaa monenlaisia vaikeuksia, kuten esimerkiksi masennusta ja uupumusta, ahdistuneisuutta, pelkoja ja traumoja sekä tunnesäätelyvaikeuksia ja ihmissuhdeongelmia. Pidän työtäni merkityksellisenä ja arvokkaana. Ensiarvoisen tärkeää minulle on luottamuksellisen ja myötätuntoisen terapiasuhteen luominen. Yksilöterapiassa yhteistyö on asiakaslähtöistä, aktiivista ja tasavertaista. Lähellä sydäntäni ovat erityisesti itsemyötätunto- ja tietoisuustaidot sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmät. Pyrin työssäni parhaani mukaan käyttämään vaikuttaviksi todettuja hoitomenetelmiä sekä ylläpitämään osaamistani täydennyskoulutuksilla ja työnohjauksella. Vastaanotolla voimme työskennellä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Jag är en tvåspråkig psykolog och KBT-psykoterapeut som har arbetat med unga och vuxna i både kortare och längre terapeutiska kontakter. I psykoterapi kan man behandla olika typer av svårigheter som t.ex. ångest, depression och utmattning, fobier och trauma samt utmaningar med känsloreglering och i människorelationer. Det känns meningsfullt för mig att få arbeta som psykoterapeut och det är viktigt för mig att skapa en trygg och varm samarbetsrelation. I psykoterapi är samarbetet aktivt, likvärdigt och klientbaserat. Det ligger nära mitt hjärta att stöda förmågor som självmedkänsla och medvetennärvaro samt använder jag metoder från ACT (Acceptans and commitment therapy). Jag strävar till att använda evidensbaserade metoder och utvecklar mitt kunnande med utbildningar och handledning. På mottagningen kan vi jobba på svenska, finska eller engelska.

Appointment


By phone

On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment

E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Book an appointment Turku
Book an appointment Helsinki

Contact

You can use our contact request form to ask about available times