By phone


On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment


E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Contact

You can use our contact request form to ask about available times

Elina Sorvola


  • Sairaanhoitaja (AMK)
  • Psykoterapeutti (KKT)
    Languages:

Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, sairaanhoitaja sekä auktorisoitu seksuaalineuvoja. Hoidon kohteena voivat olla monenlaiset elämänlaatua heikentävät asiat, kuten mielialaongelmat, ahdistuneisuus, työuupumus, pakko-oireet, elämänkriisit, traumat tai hankaluudet sosiaalisissa tilanteissa. Terapeuttina olen helposti lähestyttävä, myötätuntoinen ja läsnäoleva. Pyrin säätelemään aktiivisuuttani keskustelussa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Minulle on tärkeää luoda luottamuksellinen terapiasuhde, jossa on mahdollista käsitellä vaikeitakin asioita. Hoitosuhteessa työskentelen asiakasta arvostaen ja tasavertaisesti yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Pyrin tarjoamaan omaa asiantuntemustani, jotta asiakkaan elämänlaatu ja hyvinvointi paranee. Käytän työssäni kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmien lisäksi hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmiä.

Appointment


By phone

On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment

E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Book an appointment Turku
Book an appointment Helsinki

Contact

You can use our contact request form to ask about available times