By phone


On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment


E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Contact

You can use our contact request form to ask about available times

Arvokasta asiantuntemusta

Anu Aromäki-Stratos


  • Psykologi (PsT)
  • Työnohjaaja
    Languages:

Olen oikeuspsykologiasta väitellyt tohtori, työnohjaaja ja prosessikonsultti. Minulla on myös kognitiivisen psykoterapian perustutkinto ja opintoja kognitiivis-analyyttisestä terapiasta. Tapaamisten aiheena voivat olla esim. ahdistus, stressi, jännittäminen, mielialaongelmat, elämänkriisit. Minulta voi varata ajan yksittäisiin tai useamman kerran käynteihin.

Minulla on 25 vuoden kokemus psykologina, joista suurin osa erikoissairaanhoidossa lastenpsykiatrialla, mutta sen lisäksi myös erityisnuorten parissa erityisammattikoulussa psykologina ja opiskelijahuollon esimiehenä. Psykologin vastaanottotyön lisäksi teen lasten ja nuorten oikeuspsykologisia haastatteluja ja arvioita rikosepäilyjen tutkinnassa.  Pidän jatkuvasti yllä ammattitaitoani seuraamalla alan tutkimusta ja lukemalla kirjallisuutta.

Työnohjauksen tavoitteena on auttaa onnistumaan ja jaksamaan työssä. Työnohjaus tukee ammatillista identiteettiä ja henkilökohtaista kasvua. Työnohjausta voidaan käyttää, kun halutaan löytää työhön liittyviin asioihin uusia näkökulmia, lisätä stressinhallintaa ja työhyvinvointia, selkiyttää omaa työroolia, löytää keinoja estää työuupumusta ja rakentaa toimivia ongelmanratkaisukeinoja. Työnohjaus on tavoitteellista työskentelyä ja lähtöisin  ohjattavista ja hänen tavoitteistaan. Työnohjaus sopii myös ryhmille, tiimeille, asiantuntijoille ja esimiehille ja se voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista. Työnohjaus lisää ammattitaitoa ja työn laadukkuutta. Työnohjausta on tuloksellisesti käytetty erityisesti vaativissa ihmissuhdeammateissa kuten esim. poliisin, sosiaali- ja terveysalan, kasvatus- ja opetusalan, johtamisen ja valmennuksen työntekijöille yksilöllisesti tai ryhmämuotoisesti.

Appointment


By phone

On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment

E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Book an appointment Turku
Book an appointment Helsinki

Contact

You can use our contact request form to ask about available times