By phone


On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment


E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Contact

You can use our contact request form to ask about available times

Anne Lähteenmäki


  • Työnohjaaja
  • Erityisopettaja
  • Neuropsykiatrinen ADHD-valmentaja
  • Psykoterapeutti (KKT)
    Languages:

Olen koulutukseltani kognitiivisen käyttäytymisterapian ylemmän erityistason psykoterapeutti. Olen kouluttautunut myös työnohjaajaksi ja neuropsykiatriseksi ADHD-valmentajaksi sekä ART- ohjaajaksi (Aggression replacement treatment). Minulla on erityisopettajana pitkä kokemus työskentelystä lasten ja nuorten parissa psykiatrisessa sairaalassa sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten vanhempien ohjaus- ja neuvontatyöstä. Olen tehnyt vuosia työtä myös ulkomailla asuvien perheiden parissa.Vastaanotolleni voi varata aikaa aikuisten, nuorten ja lasten asioissa.

Työskentelyni lähtökohta on asiakkaan kanssa tehtävä yhteistyö ja asiakkaan elämäntilanteen huolellinen tarkasteleminen yhdessä. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja terapeutin tehtävä on tukea ja ohjata asiakasta muutosprosessissa. Yhdessä pohdimme, minkälaista muutosta asiakas elämäänsä kaipaa ja mitkä asiat asiakas kokee elämässään ongelmallisiksi. Yhdessä sovitaan myös hoidon tavoitteista ja siitä, miten ja millaisin keinoin muutosta kohti lähdetään työskentelemään.Terapiassa pyritään korvaamaan elämää hankaloittavia toimintamalleja paremmin toimivilla ja autetaan asiakasta saavuttamaan sellaisia taitoja, jotka edesauttavat hänen omaa elämäänsä ja kykyä selviytyä nykytilanteessa.

Terapiatyöskentely on aina luottamuksellista ja hoitoon liittyvistä periaatteista sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä. Kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmien lisäksi hyödynnän työssäni myös hyväksymis- ja omistautumisterapian lähestymistapoja. Tietoisuus- ja läsnäolon taitojen harjoittelu sisältyvät terapiaan tarvittaessa.

Psykoterapiaan hakeutumisen syyt voivat olla  monenlaisia. Elämän kriisitilanteet, työssä jaksaminen, ahdistuneisuus ja masennus sekä erilaiset pelkotilat, pakko-oireet ja traumaattiset kokemukset saattavat kuormittaa jaksamisen äärirajoille. Joskus voi auttaa lyhyempi muutaman kerran tapaamisjakso, toisinaan taas tarvitaan pidempiaikaista työskentelyä. Ammattiapua mielen asioissa kannattaa hakea. Kela korvaa terapiasta omavastuuosan, jos asiakkaan edellytykset kelaan tukeen täyttyvät. Yhteydenotot www.psykoterapiapalvelulähteenmäki.fi tai alahteen@gmail.com

Appointment


By phone

On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment

E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Book an appointment Turku
Book an appointment Helsinki

Contact

You can use our contact request form to ask about available times