By phone


On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment


E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Contact

You can use our contact request form to ask about available times

Anna Vuorivirta


  • Psykologipalveluiden vastaava
  • Psykologi (PsM)
  • Psykoterapeutti (KKT)
    Languages:

Koulutukseltani olen psykologi (PsM) ja Valviran hyväksymä psykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia). Olen tehnyt pitkän uran oppimisvaikeuksien, autismikuntoutuksen, erilaisten neuropsykiatristen ongelmien ja harvinaisten oireyhtymien kanssa. Erityislapsen vanhemmuuteen sekä lapsen sairastamiseen liittyvät teemat ovat tuttuja. Pidän yllä ammattitaitoani seuraamalla alan tutkimusta ja perustamalla työni vaikuttaviin hoitomenetelmiin. Otan vastaan asiakkaita lyhytkestoiseen sekä pitkäkestoiseen terapiaa ja teen mielelläni myös yksittäisiä konsultaatioita. Asiakkaiden hoidon kohteena voivat olla esimerkiksi pelot, ahdistus, mielialaongelmat, pakko-oireet, elämänkriisit, valikoiva puhumattomuus, lapsen käytös- ja tunnetaitojen ongelmat. Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Vastaanotolla voimme työskennellä suomeksi, englanniksi tai espanjaksi.

I am a clinical psychologist (Master of Psychology) and psychotherapist approved by Valvira (cognitive behavioral therapy). My areas of expertise are learning difficulties, autism, different neuropsychiatric problems and rarely known syndromes. Parental concern for child developmental, neuropsychiatric or somatic difficulties are also familiar to me. I follow science in the area and base my interventions on evidence-based treatment methods. I work with short-term and long-term therapy clients whose treatment concern are for example phobias, anxiety, mood disorders, obsessive compulsive disorders, life crisis, selective mutism, child’s behavior and emotional disorders. I work with children, young people and adults and we can work in Finnish, English or Spanish.

Soy psicóloga clínica y psicoterapeuta cognitiva conductual (approbado por Valvira). Tengo experiencia con problemas de aprendizaje, diferentes problemas neuropsiquiátricos y síndromes poco conocidos. Es-toy familiarizada con los problemas que tienen que ver con padres de niños con necesidades especiales o con enfermedades somáticas. Estoy al tanto de las investigaciones en mi campo y baso mi trabajo en métodos que tienen evidencia científica. Recibo clientes a terapia (Kela, privada) los cuales buscan ayuda para diferentes crisis vitales, fobias, ansiedades, depresión, obsesiones, mutismo selectivo, problemas de conducta o emocionales del niño. Trabajo con niños, jóvenes y adultos. Podemos trabajar en mi consulta en finlandés, inglés o en castellano.

Appointment


By phone

On Wednesdays 8am-11am.

020 735 4750

Online appointment

E-appointment services available for self-paying customers (not for Kela rehabilitative psychotherapy).

Book an appointment Turku
Book an appointment Helsinki

Contact

You can use our contact request form to ask about available times