KULJE KIPUA KOHTI – VOIT LÖYTÄÄ SEN MITÄ KAIPAAT JA TARVITSET  Lue lisää täältä

Puhelinaika


Keskiviikkoisin klo 8-11.
020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Tiia Matilainen


  • Sairaanhoitaja
  • Psykoterapeutti (KT)
    Kieliosaaminen:

Olen kognitiivisen psykoterapian psykoterapeutti. Minulla on yli 20 vuoden työkokemus erilaisista psykiatrian ja päihdehuollon tehtävistä sairaanhoitajana. Olen työskennellyt päihdehoidossa sekä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa monipuolisissa työtehtävissä sekä sairaalassa että avohoidossa ja niin nuorten kuin aikuistenkin parissa. Lisäksi olen ollut mukana kehittämässä ja toteuttamassa erikoissairaanhoidossa erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Terapeuttina olen aktiivinen, kiinnostunut ja tutkiva, mutta myös tilaa-antava ja joustava. Terapiasuhteessa pyrin luomaan luottamuksellisen ja sallivan ilmapiirin, jossa asiakkaalla on tila, tuki ja apu tutkia, ymmärtää ja tuntea sekä ilmaista itseään turvallisesti. Tasa-arvoisen, luottamuksellisen ja luontevan vuorovaikutuksen syntyminen on minulle ensiarvoisen tärkeää.

Keskeinen työmenetelmä kognitiivisessa psykoterapiassa on tutkia asiakkaan kanssa hänelle haittaa tuottavia ajatuksia ja uskomuksia sekä niiden yhteyttä toimintatapoihin, kehollisiin tuntemuksiin ja tunteisiin. Terapiassa on mahdollisuus rakentaa uusia, vaihtoehtoisia tapoja ajatella ja toimia sekä muuttaa tunnekokemusta eheämpään suuntaan.

Työskentelyn lähtökohtana ovat asiakkaan kokemat ongelmat, joiden pohjalta luodaan yhdessä yksilölliset tavoitteet terapiatyöskentelylle. Tavoitteita voidaan tarkentaa ja päivittää terapian edetessä.

Työskentelytapani on tunnepainotteinen, jossa keskeisessä roolissa on tunteiden merkitys ja tunteiden kohtaaminen. Hyödynnän myös skeematerapeuttista lähestymistapaa ja kokemuksellisia menetelmiä. Myös hyväksymis- ja omistautumisterapiat ovat mielenkiintoisia. Työmenetelmät kuitenkin valitaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan tilanteen mukaan ja yhteistyössä, joustavasti asiakkaan toiveita kunnioittaen.

www.tiiamatilainen.fi

Varaa aika


Puhelinaika

Keskiviikkoisin klo 8-11.
020 735 4750

Nettiajanvaraus

Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Varaa aika