KULJE KIPUA KOHTI – VOIT LÖYTÄÄ SEN MITÄ KAIPAAT JA TARVITSET  Lue lisää täältä

Puhelinaika


Keskiviikkoisin klo 8-11.
020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Sanna Selinummi


  • Psykologi (PsM)
  • Psykoterapeutti (KT)
    Kieliosaaminen:

Olen koulutukseltani psykologi, kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti ja psykologian opettaja. Työkokemusta on kertynyt yli 20 vuoden ajalta psykologin työstä aikuis- ja nuorisopsykiatriassa, psykoterapeuttina, neuropsykologin tehtävissä, opintopsykologina sekä opettajana. Ahdistus, masennus, sosiaalinen jännittäminen ja uupumus ovat minulle tuttuja työskentelyn aiheita, samoin kuin neuropsykiatriset häiriöt ja erilaiset opiskeluun liittyvät hankaluudet.

Psykoterapiassa pidän tärkeänä myötätuntoisen, kunnioittavan ja lämpimän ilmapiirin luomista, jotta vaikeistakin asioista puhuminen on mahdollista. Psykoterapian tavoitteet luodaan aina yhdessä asiakkaan tarpeiden mukaan, ja niiden toteutumista arvioidaan jatkuvasti. Tavoitteita kohti työskennellessä käytetään monenlaisia menetelmiä, kuten jäsennyksiä arkielämän tilanteista, kehollisia harjoitteita, mindfulness-tekniikoita ja mielikuva- sekä rooliharjoituksia ja tunnetyöskentelyä. Erityisesti olen kiinnostunut hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmistä, skeematerapiasta sekä myötätuntosuuntautuneesta työskentelystä. Menetelmät ovat kuitenkin vain välineitä, joiden avulla on mahdollista päästä kohti terapian yleistä tavoitetta, eli itseymmärryksen lisäämistä ja omannäköisen, mielekkään elämän rakentamista.Tarjoan myös mielelläni työnohjausta psykologeille sekä muulle terveydenhuollon ja opetusalan henkilöstölle.

Minuun saa yhteyden osoitteessa sanna.selinummi@kktarvo.fi. Tällä hetkellä kelaterapiapaikat ovat täynnä, mutta ajoittain vapautuu paikkoja lyhyisiin 10-20 kerran terapioihin.

Varaa aika


Puhelinaika

Keskiviikkoisin klo 8-11.
020 735 4750

Nettiajanvaraus

Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Varaa aika