KULJE KIPUA KOHTI – VOIT LÖYTÄÄ SEN MITÄ KAIPAAT JA TARVITSET  Lue lisää täältä

Puhelinaika


Keskiviikkoisin klo 8-11.
020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Milla Sinnemäki


  • Sosiaalipsykologi (VTM)
  • Psykoterapiakoulutettava (KKT)
    Kieliosaaminen:

Olen ihmisten hyvinvoinnista ja sosiaalisista suhteista kiinnostunut sosiaalipsykologi (VTM) ja psykoterapiakoulutettava (kognitiivinen käyttäytymisterapia). Pidän ihmisten kohtaamisesta ja keskustelen mielelläni erilaisiin ihmissuhteisiin, tunteisiin ja elämäntilanteisiin liittyvistä asioista.

Olen työskennellyt erityisesti lasten, nuorten ja perheiden parissa. Aikuisten ja lasten kanssa olen käsitellyt hyvin laajasti monia erilaisia teemoja, muun muassa mielenterveyteen (tunteet, stressi, ahdistus, masennus, motivaatio, päihteet, hallinnan tunne), sosiaalisiin suhteisiin (yksinäisyys, kiusaaminen, parisuhde, perhesuhteet, ystävyyssuhteet), kriiseihin (ero, vakava sairaus, kuolema), identiteettiin (vahvuudet, itsetunto, arvot, asenteet, seksuaalisuus) ja tulevaisuuteen (toive lapsesta / puolisosta, opinnot, harrastukset, työ) liittyen.

Haluan kohdata asiakkaan myötätuntoisesti ja kannustavasti. Jokaisen ihmisen tilanne ja siihen liittyvät tunteet ja ajatukset ovat omanlaisensa. Vaikka jotkin ajatukset ja tunteet voivat olla vaikeita tai tuntua jopa kielletyiltä, kaikesta kuitenkin saa puhua kanssani.

Tarkastelen maailmaa useista erilaisista näkökulmista käsin. Ihmisen tilanteeseen vaikuttavat suuresti hänen omat tunteensa ja ajatuksensa, mutta myös ympäröivä maailma. Sosiaaliset suhteet, muun muassa perhe, sukulaiset, ystävät, työyhteisö, opiskeluyhteisö ja harrastusyhteisö vaikuttavat yksilöön monin eri tavoin. Ihminen ei ole irrallinen ympäröivästä yhteiskunnasta, jossa on tietyt käytännöt ja mahdollisuudet. Nämä yhteiskunnalliset tekijätkin vaikuttavat siihen mitä ihminen esimerkiksi pystyy valitsemaan. Ihminen on aktiivinen toimija muiden aktiivisten toimijoiden keskellä.

 

Vastaanottoni on Helsingissä ja voit varata ajan täältä.

Varaa aika


Puhelinaika

Keskiviikkoisin klo 8-11.
020 735 4750

Nettiajanvaraus

Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Varaa aika