KULJE KIPUA KOHTI – VOIT LÖYTÄÄ SEN MITÄ KAIPAAT JA TARVITSET  Lue lisää täältä

Puhelinaika


Keskiviikkoisin klo 8-11, seuraavaksi 7.8.2024.
020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Miia Saaristo


  • Psykologi (PsM)
  • Psykoterapeutti (KKT)
    Kieliosaaminen:

Olen koulutukseltani psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Työskentelen nuorten ja aikuisten kanssa. Teen lyhytpsykoterapiaa, pitkäkestoista psykoterapiaa (Kela, HUS) ja yksittäisiä psykologin konsultaatioita. Tarjoan työnohjausta lasten ja nuorten parissa työskenteleville psykologeille ja opetusalan ammattilaisille. Minulle voi varata aikaa vanhempainohjaukseen lasten ja nuorten ongelmiin liittyvissä kysymyksissä.

Terapeuttina haluan olla avoin, läsnäoleva ja luottamusta herättävä. Vahvuuksiini kuuluu rauhallisuus, selkeys ja halu ymmärtää vaikeita asioita. Pyrin toimimaan joustavasti tilanteen vaatimalla tavalla ja edistämään yhdessä määriteltyjä tavoitteita. Vaikka työskentely on aktiivista ja käytännönläheistä, välillä on tärkeää pysähtyä vain kuuntelemaan ja välittämään myötätuntoa ja toiveikkuutta. Huumorillakin on sijansa terapiatyössä.

Työskentely lähtee liikkeelle hyvän vastavuoroisen kontaktin ja yhteistyösuhteen luomisella. Vahvuuksien löytäminen ja niiden hyödyntäminen terapiassa on yhtä tärkeää kuin ongelmien kartoittaminen. Huomio on ensisijaisesti siinä, millaisia muutoksia voit tehdä tässä hetkessä auttaaksesi itseäsi. Samalla on tärkeää tehdä havaintoja siitä, miten menneisyyden tapahtumat vaikuttavat edelleen elämääsi. Koska työskentely on tavoitteellista ja muutokseen pyrkivää, sille on tärkeää antaa aikaa myös käyntien ulkopuolella esimerkiksi kotitehtävien muodossa.

Ennen psykoterapeutin työtä toimin pitkään koulupsykologina lasten ja nuorten parissa. Minulle on kertynyt kokemusta koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvien vaikeuksien, käyttäytymisongelmien, mielialaoireiden ja erilaisten ahdistuneisuushäiriöiden hoidosta. Lisäksi erilaiset neuropsykiatriset ongelmat ja erityislasten vanhemmuuteen liittyvät kysymykset ovat minulle tuttuja.

Psykoterapeuttikoulutuksen lisäksi olen suorittanut kliinisen käyttäytymisanalyysin erikoistumiskoulutuksen, jossa perehdyttiin kognitiivisen käyttäytymisterapian tuoreimpiin tulokkaisiin: dialektiseen käyttäytymisterapiaan (DKT), funktionaalis-analyyttiseen psykoterapiaan (FAP) ja hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT). Näistä menetelmistä hyödynnän työssäni erityisesti viimeksi mainittua.

Voit ottaa minuun yhteyttä: miia.saaristo@kktarvo.fi

Varaa aika


Puhelinaika

Keskiviikkoisin klo 8-11, seuraavaksi 7.8.2024.
020 735 4750

Nettiajanvaraus

Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Varaa aika