KULJE KIPUA KOHTI – VOIT LÖYTÄÄ SEN MITÄ KAIPAAT JA TARVITSET  Lue lisää täältä

Puhelinaika


Keskiviikkoisin klo 8-11, seuraavaksi 7.8.2024.
020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Maarit Turtiainen


  • Psykologi (PsM)
  • Psykoterapeutti (KKT)
    Kieliosaaminen:

Olen peruskoulutukseltani psykologi ja valmistunut v. 2009 psykoterapeutiksi suuntauksena kognitiivinen käyttäytymisterapia. Olen työskennellyt lasten, nuorten, aikuisten ja heidän perheidensä / omaistensa sekä verkostojen parissa kasvatus- ja perheneuvolassa, lasten-, nuorten- ja aikuispsykiatriassa.

Psykologin ja psykoterapeutin ammattiin olen hakeutunut varmaan siksi, että pienestä pitäen olen kokenut tarvetta pitää huolta toisista ihmisistä. Lisäksi työssäni saan tehdä aina uusia oivalluksia yhteisiltä ”matkoilta” asiakkaitteni kokemusmaailmoihin. Myös omat haastavatkin elämän kokemukset sekä jatkuva itsen kehittäminen lisäkoulutusten ja uusien hoitokeinojen opettelun myötä tuovat työhöni toivoakseni lujaa ammattiotetta inhimillisen kohtaamisen ohella. Pidän lämmintä, turvallista, aitoa ja läheistä hoitosuhdetta kaiken työni peruskivenä. Työotettani kuvaa motto : ”Ihminen ensin, menetelmät sitten.” Olen käytettävissä sekä aikuisten että nuoruusikäisten psykoterapeuttina monenlaisten psykologisten ongelmien selvittämiseksi ja oman elämänlaadun kohenemiseksi.

Lisäkoulutuksia minulla on mm. pitkäaikaisen masennuksen hoitomallista (CBASP), tunne-elämän epävakaudesta (DKT, kokemusta sekä yksilö- että taitoryhmän kanssa työskentelystä) ja skeematerapiasta, joista kaikista löytyy paljon käyttökelpoisia menetelmiä mm. masennuksen ja ahdistuksen hoitoon. Erityisherkät, alkoholiperheessä kasvaneet, koulukiusatuksi joutuneet ja lapsuuden kaltoinkohtelusta kärsineet ovat erityisen lähellä sydäntäni. Olen työskennellyt myös syömishäiriöistä ja traumaoireista kärsivien ihmisten kanssa.

Vastaanottopäiväni ovat pääsääntöisesti maanantaista torstaihin. Vastaanotan Savonlinnan keskustassa sekä etänä Teamsin välityksellä.

Varaa aika


Puhelinaika

Keskiviikkoisin klo 8-11, seuraavaksi 7.8.2024.
020 735 4750

Nettiajanvaraus

Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Varaa aika