KULJE KIPUA KOHTI – VOIT LÖYTÄÄ SEN MITÄ KAIPAAT JA TARVITSET  Lue lisää täältä

Puhelinaika


Keskiviikkoisin klo 8-11.
020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Liisa Suomela


  • Psykoterapeutti (KT)
    Kieliosaaminen:

Olen suorittanut erityistason (ET) psykoterapeuttitutkinnon. Aikaisemmin olen työskennellyt monimuotoisesti päihdeongelmaisten parissa. Riippuvuusongelman hoito kaikessa sen moninaisuudessa on vahvinta osaamisaluettani. Näen riippuvuuden hoidossa taitovalmennuksen merkittävässä osassa prosessia. Päihdeongelman lisäksi hoidon kohteena voivat mm. olla syömishäiriöt, peliriippuvuus, masennuksen, ahdistuksen sekä paniikkihäiriön hoito sekä eri elämäntilanteissa kohdatut kriisit. Olen myös suorittanut Jyväskylän Yliopistossa liikuntapsykologian opinnot ja minun on mahdollista työskennellä myös urheilijoiden /aktiiviliikkujien parissa.

Työskentelyssä pidän tärkeänä hyvän yhteistyösuhteen luomista. Kun yhteistyösuhde on luotu, keskitytään ongelmien käsitteellistämiseen, keskeisten uskomusten ja automaattisten ajatusten tiedostamiseen ja muokkaamiseen. Tutkin yhtestyössä asiakkaan kanssa hänen käytöstään, siihen johtaneita syitä ja ensisijaisesti työskentely painottuu ajatusten ja käytöksen muokkaamiseen. Myös tunnetyöskentely on keskeisessä osassa. Menetelmät ja kotitehtävät, jotka tukevat asiakkaan itsehavainnointia ja muutosta, valitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Avoin vuorovaikutus yhteistyösuhteessa ja rehellinen kommunikaatio ovat jokaisen asiakassuhteen perusta. Kognitiiviset metodit, mindfulnes ja dialektinen käyttäytymisterapia ovat pääsuuntaukset, joita työskentelyssä käytetään.

Voit varata minulle ajan sähköpostitse liisa.putkonen@kktarvo.fi.

Varaa aika


Puhelinaika

Keskiviikkoisin klo 8-11.
020 735 4750

Nettiajanvaraus

Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Varaa aika