KULJE KIPUA KOHTI – VOIT LÖYTÄÄ SEN MITÄ KAIPAAT JA TARVITSET  Lue lisää täältä

Puhelinaika


Keskiviikkoisin klo 8-11.
020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Leena Isolahti


  • TtM
  • Sairaanhoitaja
  • Psykoterapeutti (KKT)
    Kieliosaaminen:

Olen kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan suuntautunut psykoterapeutti YET (Valvira, Kela) sekä sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Olen toiminut useita vuosia hoitajana erikoissairaanhoidossa ja sen jälkeen pitkään terveysalan opettajana. Työurani aikana olen työskennellyt eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa.

Psykoterapiatyössä ohjaavia periaatteitani ovat aitous, avoimuus, sitoutuneisuus, läsnäoleva kohtaaminen sekä turvallisen ilmapiirin luominen asiakkaan kannalta keskeisten kokemusten, ajatusten ja tunteiden tarkasteluun. Tavoitteenani on auttaa asiakasta ymmärtämään nykyhetkeä ja siihen liittyviä kokemuksia osana elämänkulkunsa kokonaisuutta. Keskeistä on yhdessä pohtia, miten asiakas voisi jatkossa elää enemmän sen mukaan minkä kokee itselleen merkitykselliseksi ja miten lisätä tasapainoa ja hyvinvointia elämäänsä.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian ohella käytän työssäni myötätunto-, hyväksyntä- ja läsnäolotaitojen periaatteita edistämään psyykkistä joustavuutta. Tärkeää on lisätä asiakkaan tietoisuutta tunteistaan, tarpeistaan, ajatuksistaan ja arvoistaan sekä siitä, kuinka hän voisi soveltaa elämänsä kokonaistilanteen kannalta aikaisempaa toimivampia näkökulmia, taitoja ja toimintatapoja.

Psykoterapiaan hakeutumisen syyt voivat olla monenlaisia. Niitä voivat olla esim. erilaiset elämän kriisit, elämänhallinnan vaikeus, traumaattiset kokemukset, stressi, masennus, ahdistuneisuus, jännittäminen, paniikki, pakko-oireet tai syömiseen liittyvät ongelmat. Psykoterapeuttisesta työskentelystä on myös hyötyä silloin kun haluaa itsetuntemusta ja pohtia elämänsä arvoja ja suuntia.

leena.isolahti@kktarvo.fi

Varaa aika


Puhelinaika

Keskiviikkoisin klo 8-11.
020 735 4750

Nettiajanvaraus

Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Varaa aika