KULJE KIPUA KOHTI – VOIT LÖYTÄÄ SEN MITÄ KAIPAAT JA TARVITSET  Lue lisää täältä

Puhelinaika


Keskiviikkoisin klo 8-11.
020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Åse Fagerlund


  • Psykologi (PsT)
  • Psykoterapeutti (KKT)
    Kieliosaaminen:

Till min utbildning är jag doktor i psykologi, neuropsykolog och psykoterapeut. Min inriktning som psykoterapeut är kognitiv beteendeterapi. Det betyder att vårt huvudfokus är inriktat på hur du mår här och nu och att vi tillsammans aktivt söker fungerande lösningar på dina problem. Det kan också vara viktigt att förstå bakgrunden till svårigheterna och vad de hänger ihop med. Ofta handlar mina klientkontakter om depression, ångest och oro, rädslor, panik, tvångssymptom eller traumatiska upplevelser. Jag har också utbildat mig inom något som kallas positiv psykoterapi. Inom positiv psykoterapi stärks ditt välbefinnande genom att vi fokuserar på och jobbar med dina resurser, styrkor, att öka positiva känslor och meningsfullhet. Om du är intresserad av mer medveten närvaro i ditt liv håller jag som mindfulnessinstruktör gärna både enskilda träffar och grupper i mindfulness. Mindfulness har visat sig minska stress och illamående på flera områden. Jag tar gärna emot både vuxna och barn. Mina arbetsspråk är svenska, engelska och finska. Jag har också ett specialkunnande gällande personer som drabbats av fetala alkoholskador då modern druckit under graviditeten (FASD). Då jag inte jobbar med psykoterapi forskar och utbildar jag i positiv psykologi och hur vi kan stärka barns och vuxnas välbefinnande (se www.gladje.fi och www.positivpsykologi.fi).

I have a doctoral degree in psychology. I am also a clinical neuropsychologist and psychotherapist. My main focus as a psychotherapist is cognitive behaviour therapy. It means that our main focus is on how you feel right now and that we actively work towards solutions to your problems together. It may also be important to understand the background to your problems and what they are associated with. Often, my clients suffer from depression, anxiety, fear, panic, obsessions and compulsions or traumatic experiences. I am also trained in positive psychotherapy. In positive psychotherapy, your well-being is strengthened through a focus on your own resources, strengths, enhancement of positive emotions, meaningfulness and engagement with life. Additionally, I am a mindfulness instructor. So if you are interested in more mindful presence in your life I will happily arrange mindfulness sessions both individually and in groups. Mindfulness has proved to diminish stress and ill-being on several domains. For psychotherapy, I see both adults, children and youth. I work in Swedish, English and Finnish. When I am not working with psychotherapy I do research and training in positive psychology and strengthening of well-being in children and adults (see www.gladje.fi and www.positivpsykologi.fi).

Koulutukseltani olen psykologian tohtori, neuropsykologi sekä psykoterapeutti. Toimin kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttina. Se tarkoittaa, että keskitymme siihen, miten voit juuri nyt ja että aktiivisesti yhdessä etsimme ratkaisuja ongelmiin. Voi myös olla tärkeä ymmärtää ongelmiesi taustaa ja mihin ne liittyvät. Usein asiakkaani kärsivät masennuksesta, ahdistuksesta ja huolista, peloista, paniikista, pakko-oireista tai traumaattisista kokemuksista. Olen myös erikoistunut positiiviseen psykoterapiaan. Positiivisessa psykoterapiassa vahvistamme hyvinvointiasi fokusoimalla voimavaroihin, luonteenvahvuuksiin, positiivisten tunteiden ja mielekkyyden lisäämiseen. Jos sinua kiinnostaa lisätä tietoista läsnäoloa elämässäsi, pidän mindfulness -ohjaajana mielelläni mindfulness-tapaamisia sekä yksilöille että ryhmille. Tietoinen läsnäolon on todettu vähentävän stressiä ja pahoinvointia monella alueella. Olen erityisasiantuntija koskien raskauden aikaisen alkoholin käytöstä johtuvia vaurioita ja niihin liittyviä kehityshäiriöitä (FASD). Vastaanotollani tapaan mielelläni sekä aikuisia että lapsia ja nuoria. Työkieleni ovat ruotsi, englanti ja suomi. Vastaanottoni ulkopuolella, teen tutkimustyötä ja koulutan positiivisen psykologian alalla eli siitä, miten voimme vahvistaa ihmisten hyvinvointia (katso www.gladje.fi ja www.positivpsykologi.fi).

Varaa aika


Puhelinaika

Keskiviikkoisin klo 8-11.
020 735 4750

Nettiajanvaraus

Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Varaa aika