Suomeksi // På Svenska // In English

Kontakta oss med vårt formulär eller via telefon (tis kl. 13–16) på : 020 735 4750

KOGNITIV BETEENDETERAPI

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en kombination av beteendeterapi och kognitiv terapi. Inom beteendeterapier fokuserar man på att studera personens problem och styrkor som beteenden och strävar efter att lära kunden färdigheter som möjliggör ett värdefullt, tillfredsställande och mindre belastande liv. Inom kognitiva terapier fokuserar man i sin tur på att studera personens situation främst genom hans eller hennes tankemodeller. Genom att skapa nya tankemodeller som tjänar personen bättre kan man lösa många upplevda problem. 

KBT inkluderar alltså flera separata psykoterapiformer. Dessa olika psykoterapier har dock många gemensamma faktorer. De är aktiva, målorienterade, strukturerade och fokuserar huvudsakligen på nuet. Sådan psykoterapi kan genomföras antingen under begränsad tid, dvs. under ett visst antal besök i några månader, eller som längre psykoterapi som varar i några år.

Vid behandlingen använder man också hemuppgifter, som kompletterar och effektiverar behandlingen. KBT har visat sig ha god effekt vid behandlingen av många olika psykiatriska störningar och psykologiska problem. Mer information om kognitiv beteendeterapi finns här (www.kakkt.fi).
Telefonkontakt på tisdagar kl. 13–16:  020 735 4750
Du kan fråga om lediga tider med vårt formulär

Tidsbokning online för kunder som betalar själv. OBS! Det går inte att boka tid till FPA:s rehabiliterande psykoterapi på nätet:

Tidsbokning Åbo
Tidsbokning Helsingfors