Suomeksi // På Svenska // In English

Kontakta oss med vårt formulär eller via telefon (tis kl. 13–16) på : 020 735 4750

ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY (ACT)

ACT representerar tredje generationens inriktning inom kognitiv beteendeterapi, som också är den senaste. Vi ser allt fler bevis på dess effekt i världen och i Finland (över 100 publicerade effektstudier).  

Arbetet har två mål: först och främst att hjälpa kunden leva en livskraftigt, rikt och betydelsefullt liv. För att stödja detta mål lägger man tid på att reda ut vad kunden i grund och botten vill ha ut av sitt liv; vad som är viktigt och betydelsefullt. Det kallas att klargöra värden.  

Det andra målet är att lära ut färdigheter som hjälper kunden hantera obehagliga eller plågsamma tankar och känslor på ett nytt sätt. Sådana färdigheter kallas medveten närvaro (”mindfulness”). Mindfulness hjälper kunden fokusera på nuet på ett öppet och tillåtande sätt. Med hjälp av dessa verktyg kan man lära sig se tankar som tankar och känslor som känslor, vilket gör att deras inflytande minskar. Då kan man möta även de svåraste tankarna, känslorna, begären, minnena och kroppskänslorna (inklusive smärta) utan att de tar över. När man lär sig denna färdighet kan man bryta kedjan av negativa, självskadande beteendetendenser som man kan ha lidit av i flera år. I takt med att man utvecklar dessa färdigheter kan man bli fri från sina skadliga inre regler och föreställningar, komma över sina rädslor och ändra sin syn på livet.  

ACT hjälper kunden utveckla sin psykologiska flexibilitet. Det innebär förmåga att leva enligt sina värderingar även när man möter obehagliga känslor och tankar. Flexibilitet kan sammanfattas i tre färdigheter, som alla kan utvecklas:

1. Förmågan att möta sina tankar och känslor som de är och förmågan att bilda ett avstånd till dem så att de kan komma och gå fritt. Det kallas att ge känslor och tankar utrymme (accepterande observation).

2. Vara närvarande i stunden. Det inkluderar förmåga att delta medvetet i upplevelsen av nuet och även vara psykologiskt nära när man är. Det innebär också förmåga att rikta uppmärksamheten mot det man gör istället för att uppmärksamheten hela tiden smiter iväg någon annanstans och gör det svårare att koncentrera sig. Förmågan att vara närvarande inkluderar också medvetenhet om sina egna tankar och känslor.

3. Förmåga att identifiera vad som är viktigt och betydelsefullt för en själv och hänge sig åt det.   ACT har gett både terapipersonal och egenvårdskunder helt nya, effektiva behandlingsmetoder. Det tillämpar också många traditionella kognitiva beteendeterapimetoder, som exponering, beteendeaktivering, problemlösningsfärdigheter och övning på sociala färdigheter.

ACT-metoden används vid behandling av bl.a. ångest, depression, smärta, stress och sömnlöshet, parrelationsproblem, drogproblem, ilska och psykoser. Det är troligen den terapiinriktning som sprider sig snabbast i världen just nu på grund av sina goda resultat. Mer information om ämnet finns bl.a. i böckerna Pietikäinen, A. Joustava mieli (2009) och Kohti arvoistasi (2014).
Telefonkontakt på tisdagar kl. 13–16:  020 735 4750
Du kan fråga om lediga tider med vårt formulär

Tidsbokning online för kunder som betalar själv. OBS! Det går inte att boka tid till FPA:s rehabiliterande psykoterapi på nätet:

Tidsbokning Åbo
Tidsbokning Helsingfors