Suomeksi // På Svenska // In English

Kontakta oss med vårt formulär eller via telefon (tis kl. 13–16) på : 020 735 4750

PSYKOLOG- OCH PSYKOTERAPEUTMOTTAGNING

Du kan komma till Arvos psykolog- och psykoterapeutmottagning på egen bekostnad. Då träffar du ofta psykologen eller psykoterapeuten 5–15 gånger. Du kan även söka dig till Arvo med FPA:s stöd för rehabiliterande psykoterapi (se nedan) eller genom en försäkring.

FPA:S REHABILITERANDE PSYKOTERAPI

Individuell psykoterapi som stöds av FPA är individuell psykoterapeutisk rehabilitering. Rehabiliteringen sker veckovis och en terapisession varar i 45 minuter. När du letar efter en psykoterapeut bör du träffa psykoterapeuten på ett introduktionsbesök innan du påbörjar själva rehabiliteringen. 

Alla våra psykoterapeuter är godkända av FPA och Valvira. Våra terapeuter har kognitiv inriktning eller kognitiv beteendeterapi-inriktning (KBT, CBT) och är specialiserade på psykoterapeutisk rehabilitering av barn, unga och vuxna. Du kan få rehabiliteringsstöd för psykoterapi från FPA. Det kräver ett läkarutlåtande i ärendet. Kontakta oss via e-post eller be oss ringa upp dig för mer information: 0207354750.

Pris för psykoterapi

Individuell psykoterapi kostar 82–95 euro/45 min. Eventuell FPA-ersättning för besöket är 57,60 euro. På KBT-centret Arvo behöver kunden inte själv söka ersättning från FPA, utan våra psykoterapeuter sköter det. Kunden betalar bara självriskdelen för besöket. 

Tid kan bokas via nätet om besöket sker på egen bekostnad (dvs. inte till FPA:s rehabiliterande psykoterapi). Besöket kostar då 85 euro/45 min. 

Besöken faktureras en gång per månad och en expeditionskostnad på 4 euro tillkommer.
Telefonkontakt på tisdagar kl. 13–16:  020 735 4750
Du kan fråga om lediga tider med vårt formulär

Tidsbokning online för kunder som betalar själv. OBS! Det går inte att boka tid till FPA:s rehabiliterande psykoterapi på nätet:

Tidsbokning Åbo
Tidsbokning Helsingfors