Suomeksi // På Svenska // In English

Kontakta oss med vårt formulär eller via telefon (tis kl. 13–16) på : 020 735 4750

Kognitiv psykoterapi innefattar flera psykoterapiformer, som i studier visat sig ge resultat vid behandling av framför allt unipolär depression, social fobi, ätstörningar, olika ångestsyndrom och svåra psykiska störningar, som kronisk depression och borderline personlighetsstörning.

Kognitiv psykoterapi är den mest vetenskapligt studerade av dagens terapiformer. Förutsättningen för kognitiv terapi är att det finns en samarbetsrelation mellan kunden och terapeuten som präglas av emotionell värme och empati samt medkännande lyssnande som fokuserar på kunden. Kognitiv terapi baseras på en plan, och under de första mötena sätter man upp mål med terapin och gör en s.k. konceptualisering, som är ett aktuellt professionellt antagande av vad kundens problem beror på, vad som håller dem vid liv och vad man kan ändra på för att lindra dem.

Inom psykoterapi arbetar man med oändamålsenliga föreställningar, tankar och känslor som begränsar kundens välmående och reder ut sambandet mellan dem och kundens problematiska erfarenheter och beteendesätt. Förutom detta utvecklar man under terapiarbetet också nya problemlösningsfärdigheter som syftar till att ge kunden redskap för att klara av problem även i framtiden.

Terapiarbetet bygger på praktiska övningar, och ”hemuppgifterna” som man kommer överens om tillsammans utgör ofta en väsentlig del av terapin. De handlar normalt sätt om att skriva ner sina tankar och känslor eller studera sig själv på ett annat sätt. Kognitiv psykoterapi kan vara kortvarigt eller kan vara i flera år. Vid långvarig terapi kan man behöva studera kundens relation till sin egen utvecklingshistoria och upplevelser under barndomen. Dagens problem har ofta en utvecklingsrelaterad bakgrund och t.ex. hantering av anknytningsrelationer och relaterade känslorelationer hjälper kunden att bättre förstå den utvecklingsmässiga karaktären hos sina nuvarande problem och varför de uppstår.  

Vid kognitiv terapi för barn och unga använder man kognitiva psykoterapimetoder på ett sätt som passar barnets och den ungas ålder och utvecklingsfas. Terapin kan inriktas t.ex. på problem med över- eller underreglering av känslor, sociala färdigheter, stöd för självreglering eller hantering av skadliga föreställningar om sig själv eller världen. Beroende på barnets eller den ungas ålder kan man använda lek, psykoedukation, exponering, avslappning och olika övningar i vardagen. 

Mer information om olika kognitiva psykoterapiformer och annan kognitiv psykoterapi finns på Föreningen för Kognitiv Psykoterapi i Finlands hemsida: http://www.kognitiivinenpsykoterapia.fi/
Telefonkontakt på tisdagar kl. 13–16:  020 735 4750
Du kan fråga om lediga tider med vårt formulär

Tidsbokning online för kunder som betalar själv. OBS! Det går inte att boka tid till FPA:s rehabiliterande psykoterapi på nätet:

Tidsbokning Åbo
Tidsbokning Helsingfors