Suomeksi // På Svenska // In English

Ota yhteyttä lomakkeellamme tai puhelimitse (ti klo 13-16) : 020 735 4750

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia sisältää useita  psykoterapiahoitomuotoja, joiden on tutkimuksissa todettu olevan tuloksellisia etenkin yksisuuntaisessa masennustilassa, sosiaalisten tilanteiden pelossa, syömishäiriöissä, erilaisissa ahdistuneisuushäiriöissä ja vaikeissa mielenterveydenhäiriöissä kuten kroonisessa masennuksessa ja epävakaan persoonallisuuden hoidossa.

Kognitiivinen psykoterapia on nykyisistä terapiamuodosta tieteellisesti tutkituin.Kognitiivisen terapian edellytyksenä on asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde, jota luonnehtii emotionaalinen lämpö ja empatia sekä asiakkaaseen keskittyvä myötäelävä kuuntelu. Kognitiivinen terapia on suunnitelmallista ja ensimmäisten tapaamisten aikana asetetaan terapialla tavoitteet sekä tehdään ns. käsitteellistäminen, joka on sen hetkinen työolettamus siitä, mistä asiakkaan ongelmat johtuvat, mikä pitää niitä yllä ja mitä muuttamalla ne voivat helpottua.

Psykoterapiassa työskennellään asiakkaan hyvinvointia rajoittavien ja epätarkoituksenmukaisten uskomusten, ajatusten ja tunteiden kanssa ja selvitetään niiden yhteyttä asiakkaan ongelmallisiin kokemuksiin ja käyttäytymistapoihin. Edellisten lisäksi terapiatyöskentelyssä kehitetään uusia ongelmanratkaisutaitoja, joiden tavoitteena on antaa asiakkaalle välineitä selvitä myös myöhemmistä ongelmista.

Terapiatyöskentely on käytännönläheistä ja yhdessä sovittavat ”kotitehtävät” ovat usein olennainen osa terapiaa. Tavallisesti ne ovat omien ajatusten ja tunteiden kirjaamista tai muunlaista itsensä tutkimista. Kognitiivinen psykoterapia voi olla kestoltaan lyhytaikaista tai se voi kestää useampia vuosia. Pitkässä terapiassa voi olla tarpeellista tarkastella asiakkaan suhdetta omaan kehityshistoriaansa ja lapsuuden kokemuksiinsa. Nykypäivän ongelmilla on usein kehityksellinen taustansa ja esimerkiksi kiintymyssuhteiden ja niihin liittyvien tunnesuhteiden käsittely auttavat asiakasta paremmin ymmärtämään nykyisten ongelmiensa kehityksellistä luonnetta ja syntymekanismeja.  

Lasten ja nuorten kognitiivisessa terapiassa kognitiivisen psykoterapian työtapoja käytetään lapsen ja nuoren ikään sekä kehitysvaiheeseen soveltuvalla tavalla. Terapia voidaan suunnata esimerkiksi tunteiden yli- tai alisäätelyn ongelmiin, sosiaalisiin taitoihin, itsesäätelyn tukemiseen tai omaan minään tai maailmaan liittyvien haitallisten uskomusten käsittelyyn. Lapsen tai nuoren ikätasosta riippuen terapiassa voidaan käyttää leikkiä, psykoedukaatiota, altistamista, rentoutusta sekä erilaisia harjoituksia arkielämässä. 

Erilaisista kognitiivista psykoterapiamuodoista ja muusta kognitiivisesta psykoterapiasta löytää enemmän tietoa Kognitiivisen psykoterapiayhdistyksen kotisivuilta: http://www.kognitiivinenpsykoterapia.fi/

Puhelinyhteydenotot tiistaisin klo 13-16:  020 735 4750
Vapaita aikoja voit tiedustella lomakkeellamme

Sähköinen ajanvaraus itse maksaville asiakkaille. HUOM! netistä ei voi varata aikoja Kelan kuntoutuspsykoterapiaan:

Ajanvaraus Turku
Ajanvaraus Helsinki