Suomeksi // På Svenska // In English

Ota yhteyttä lomakkeellamme tai puhelimitse (ti klo 13-16) : 020 735 4750

Joustava mieli

KKT-keskus Arvossa on Hyväksymis - ja omistautumisterapiaan perehtyneitä psykologeja ja psykoterapeutteja, ja tarjolla on valmiita lyhythoito - ohjelmia erilaisiin ongelmiin.  

Taustaa  

Ohjelmat on tarkoitettu lievään ja keskivaikeaan masennukseen, ahdistuneisuusongelmiin, unettomuuteen, uupumukseen, kroonisen stressin ongelmiin, elämänkriiseistä selviytymisen tueksi sekä asiakkaille, joiden elämänlaatua heikentää merkityksettömyyden tunne ja siihen liittyvä tyytymättömyys.  

Mitä HOT on?  

Hyväksymis - ja omistautumisterapia edustaa uusinta kognitiivisen käyttäytymisterapian aaltoa, ja sillä on saatu hyviä tuloksia erilaisten mielen ongelmien hoidossa. Suomessa esimerkiksi on tehty väitöskirja HOT - lyhytinterventio masennuksen hoidossa, jossa vielä viiden vuoden seurannan jälkeen tulokset ovat pysyneet hyvinä (Kohtala, Aino, 2018).   HOT edustaa aktiivista työskentelytapaa; se tähtää siihen, että voisit kehittyä ja oppia uusia psykologisen joustavuuden taitoja. Se tarkoittaa kykyä toimia arvojen mukaisesti silloinkin, kun kohtaa epämiellyttäviä tunteita ja ajatuksia. Joustavuus voidaan pilkkoa kolmeen osaan, joita kaikkia voi kehittää   Työskentelyn tärkein päämäärä on auttaa elämään elinvoimaista ja merkityksellistä elämää. Tämän tavoitteen tukemiseksi käytetään aikaa sen selkiyttämiseen, mitä pohjimmiltaan ja aidosti haluat elämältäsi; mikä sinulle on tärkeää ja merkityksellistä, mistä välität syvällä sisimmässäsi. Toinen päämäärä on opettaa taitoja, jotka auttavat käsittelemään uudella, joustavammalla tavalla psykologisia esteitä arvojen toteuttamisen tiellä (epämiellyttäviä tai tuskallisia ajatuksia ja tunteita). Silloin niillä on vähemmän vaikutusvaltaa, ja sinun on helpompi toteuttaa itsellesi tärkeitä tekoja ja tavoitteita, ja kokea elämä mielekkääksi.   Myös omatoimista työskentelyä tapaamisten välissä tarvitaan, koska uuden oppiminen ei tapahdu keskustelemalla, vaan harjoittelemalla.
Puhelinyhteydenotot tiistaisin klo 13-16:  020 735 4750
Vapaita aikoja voit tiedustella lomakkeellamme

Sähköinen ajanvaraus itse maksaville asiakkaille. HUOM! netistä ei voi varata aikoja Kelan kuntoutuspsykoterapiaan:

Ajanvaraus Turku
Ajanvaraus Helsinki