Suomeksi // På Svenska // In English

Ota yhteyttä lomakkeellamme tai puhelimitse (ti klo 13-16) : 020 735 4750

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT)

Hyväksymis- ja omistautumisterapia edustaa uusinta, kolmannen aallon kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntausta. Sen vaikuttavuudesta on maailmalla ja myös Suomessa saatu yhä enemmän näyttöä (yli sata julkaistua vaikuttavuustutkimusta).  

Työskentelyssä on kaksi päämäärää: ensinnäkin auttaa elämään elinvoimaista, rikasta ja merkityksellistä elämää. Tämän tavoitteen tukemiseksi käytetään aikaa sen selkiyttämiseen, mitä asiakas pohjimmiltaan haluaa elämältään; mikä on tärkeää ja merkityksellistä. Tätä kutsutaan arvojen kirkastamiseksi.  

Toinen päämäärä on opettaa taitoja, jotka auttavat käsittelemään epämiellyttäviä tai tuskallisia ajatuksia ja tunteita uudella tavalla. Näitä taitoja kutsutaan tietoisuustaidoiksi (”mindfulness”). Tietoisuustaidot auttavat keskittymään nykyhetkeen avoimesti ja sallivasti. Niiden avulla voi oppia huomaamaan ajatukset ajatuksina ja tunteet tunteina, jolloin niiden vaikutusvalta pienenee. Silloin on  mahdollista kohdata jopa kaikkein vaikeimmat ajatukset, tunteet, mielihalut, muistot ja kehon tuntemukset (kipu mukaan lukien) ilman, että ne saavat ylivaltaa. Kun tätä taitoa oppii, voi katkaista negatiivisten, itseä vahingoittavien käyttäytymistaipumusten ketjun, josta on voinut kärsiä vuosikausia. Taitojen kehittymisen myötä voi päästää irti haitallisista sisäisistä säännöistä ja uskomuksista, nousta omien pelkojensa yläpuolelle ja muuttaa omaa lähestymistapaa elämää kohtaan.  

Hyväksymis- ja omistautumisterapia auttaa kehittämään psykologista  joustavuutta. Se tarkoittaa kykyä toimia arvojen mukaisesti silloinkin, kun kohtaa epämiellyttäviä tunteita ja ajatuksia. Joustavuus voidaan tiivistää kolmeen taitoon, joita kaikkia voi kehittää:

1. Kyky kohdata ajatukset ja tunteet sellaisena kuin ne ovat, ja taito saada niihin etäisyyttä, jolloin ne saavat tulla ja mennä vapaasti. Tätä kutsutaan tilan antamiseksi tunteille ja ajatuksille (hyväksyvä havainnointi).

2. Läsnäolo nykyhetkessä. Se pitää sisällään kyvyn osallistua tietoisesti nykyhetken kokemukseen, ja olla myös psykologisesti läsnä siinä missä on. Se tarkoittaa myös kykyä kohdentaa huomio siihen, mitä on tekemässä sen sijaan, että tarkkaavaisuus koko ajan karkaa muualle, ja vaikeuttaa keskittymistä. Läsnäolon taitoihin kuuluu myös tietoisuus omista ajatuksista ja tunteista.

3. Kyky tunnistaa mikä on itselle tärkeää ja merkityksellistä ja omistautua sen mukaisiin tekoihin.   Hyväksymis- ja omistautumisterapia on tuonut sekä ammattilaisille että itsehoitoon aivan uudenlaisia, tehokkaita hoitomenetelmiä. Sen lisäksi se soveltaa myös monia perinteisen kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä, kuten altistusta, käyttäytymisen aktivointia, ongelmanratkaisutaitoja ja sosiaalisten taitojen harjoittelua.

HOT - menetelmiä käytetään mm. ahdistuneisuuden, masennuksen, kipupotilaiden, stressi- ja unettomuusongelmien, parisuhdeongelmien, päihdeongelmien, vihaisuuden ja psykoosien hoidossa. Se on luultavasti  nopeimmin leviävä terapiasuuntaus maailmalla tällä hetkellä juuri hyvien tulostensa perusteella.Lisätietoja aiheesta löytyy mm. kirjoista Pietikäinen, A. Joustava mieli (2009)  ja Kohti arvoistasi (2014).
Puhelinyhteydenotot tiistaisin klo 13-16:  020 735 4750
Vapaita aikoja voit tiedustella lomakkeellamme

Sähköinen ajanvaraus itse maksaville asiakkaille. HUOM! netistä ei voi varata aikoja Kelan kuntoutuspsykoterapiaan:

Ajanvaraus Turku
Ajanvaraus Helsinki